Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Μείωση ανθελμινθικής αντοχής

Λύση: Μείωση ανθελμινθικής αντοχής

Στόχος: Κατανόηση της ανθελμινθικής αντοχής – πώς συμβαίνει, καθώς και των στρατηγικών διαχείρισης

Περιγραφή:

 • Η ανθελμινθική αντοχή είναι η ικανότητα των Γαστρεντερικών νηματωδών να μην ανταποκρίνονται στην ανθελμινθική θεραπεία.
 • Η ανθελμινθική αντοχή αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε πολλές χώρες.
 • Μελέτη στην Ιρλανδία έδειξε αντοχή στην βενζιμιδαζόλη στο 88% των εκμεταλλεύσεων που ελέγχθηκαν, αντίσταση στη λεβαμιζόλη στο 39% των εκμεταλλεύσεων και αντοχή στην ιβερμεκτίνη στο 11% των εκμεταλλεύσεων που ελέγχθηκαν.
 • Η δοκιμή της ‘’μείωσης του αριθμού των αυγών στα κόπρανα μετά τη θεραπεία’’ (FECRT) είναι ο πιο κοινός μηχανισμός για την ανίχνευση της ανθελμινθικής αντοχής.
 • Οι προβατοτρόφοι πρέπει να εφαρμόζουν την παραπάνω δοκιμή για να ελέγξουν ποια προϊόντα είναι αποτελεσματικά στην εκτροφή τους ώστε να προβούν σε αλλαγές στη διαχείρισης που απαιτούνται για τη μείωση της ανθελμινθικής αντοχής.

Εφαρμογή:

Τέσσερα βασικά σημεία έχουν σημασία για την πρόληψη της ανθελμινθικής αντοχής στην εκτροφή:

 1. Μην χορηγείτε αγωγή σε ενήλικες προβατίνες για Γαστρεντερικά Νηματώδη εκτός εάν υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη.
 2. Χρησιμοποιείτε μόνο ανθελμινθική αγωγή της ομάδας 1-βενζιμιδαζόλη για τη θεραπεία του νηματωδών στα αρνιά.
 3. Καταμέτρηση αυγών κοπράνων (δειγματοληψία κοπράνων πριν από τη θεραπεία)
  • προσδιορίζει πότε το φορτίο των νηματωδών είναι αρκετό για να δικαιολογήσει τη θεραπεία
  • αποτρέπει την υπερβολική χρήση ανθελμινθικών αγωγών
  • μειώνει τις ετήσιες δαπάνες για ανθελμινθικά.
 1. Τα αγορασμένα πρόβατα πρέπει να:
  • υποβληθούν σε αγωγή με παράγωγο αμινο ακετονιτριλίου (ομάδα 4-AD) + είτε λεβαμιζόλη (ομάδα 2-LV) είτε μακροκυκλική λακτόνη (ομάδα 3-ML)
  • στεγάζονται για 48 ώρες μετά από την χορήγηση
  • εισάγονται σε βοσκότοπους που βόσκουν συχνά πρόβατα

 

Οι καλές πρακτικές διαχείρισης, όπως η βαθμονόμηση των δοσομετρικών συσκευών , η δοσολογία ζώων με ακρίβεια βάσει του σωματικού βάρους και η βοσκήση των αρνιών σε καθαρούς βοσκοτόπους, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ανθελμινθικής αντοχής.

Θεματική ενότητα: Υγεία

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: όλα

Ανάγκη / ζήτημα: Ενδοπαράσιτα

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ιρλανδίά

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη:

Αναμενόμενα οφέλη: Μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθελμινθικής αντοχής βελτιώνοντας έτσι την απόδοση και τα έσοδα του κοπαδιού

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

 • Καλές εγκαταστάσεις για τη χορήγηση της αγωγής
 • Γνώση λήψης δειγμάτων κοπράνων
 • Περιοχή για καραντίνα για αγορασμένα ζώα
 • Ζυγαριές για τον υπολογισμό της δόσης με ακρίβεια
 • Εργαστήρια για την Καταμέτρηση των αυγών στα κόπρανα

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Η μείωση της ανθεκτικότητας στα ανθελμινθικά στην εκμετάλλευση βελτιώνει την απόδοση των ζώων και μειώνει την ποσότητα και το είδος των απαιτούμενων ανθελμινθικών. Εάν αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στα ανθελμινθικά, το κόστος των ανθελμινθικών θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της ανάγκης για τα σκουληκοκτόνα των ομάδων 4 και 5 (πορτοκαλί/αμινο-ακετονιτριλικά παράγωγα και μωβ/σπειροϊνδόλες).

Ανάλυση βιωσιμότητας

Η μείωση της ανθεκτικότητας στα ανθελμινθικά βελτιώνει την αποδοτικότητα των ζωοτροφών και της βόσκησης, καθώς τα ζώα έχουν βελτιωμένο ρυθμό ανάπτυξης και σφάζονται σε μικρότερη ηλικία. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλό σφαγίου μειώνονται λόγω της βελτιωμένης απόδοσης των ζώων.
Η μείωση της ανθεκτικότητας στα ανθελμινθικά βελτιώνει την καλή ευζωία των ζώων, δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας και μειώνει τη σωματική εργασία, γεγονός που έχει θετική επίδραση στην εικόνα του κτηνοτρόφου.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα