Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Μέθοδος αξιολόγησης της μορφολογίας του μαστού στα κρεοπαραγωγά πρόβατα

Μορφολογία και υγεία του μαστού

Λύση: Μέθοδος αξιολόγησης της μορφολογίας του μαστού στα κρεοπαραγωγά πρόβατα

Στόχος: Επιλογή των προβατίνων ως προς την ικανότητά τους να θηλάζουν σωστά τα αρνιά (επαρκής ποσότητα και καλής ποιότητας γάλα, εύκολη πρόσβαση των αρνιών στο μαστό). Απομάκρυνση προβατίνων με μη λειτουργικό μαστό από το κοπάδι. Εντοπισμός, πριν από τον τοκετό, των προβατίνων που ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα θηλασμού ή μαστίτιδα.

Περιγραφή:

Ο μαστός αξιολογείται σύμφωνα με μία μέθοδο βαθμολόγησης ως προς τη λειτουργικότητα του μαστού Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε τρία βασικά σημεία: λίγες μέρες πριν από τον τοκετό, κατά τον τοκετό με εντοπισμό και επισήμανση των αρνιών που δυσκολεύονται να θηλάσουν, και στον απογαλακτισμό. Απαιτεί την παρατήρηση και τη ψηλάφηση των μαστών των προβατίνων.

Εφαρμογή:

Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον κτηνοτρόφο ή από άλλο τεχνικό προσωπικό. Η χρήση ενός απλοποιημένου συστήματος καταγραφής δεδομένων (λογισμικό κοπαδιών / smartphone) διευκολύνει την ατομική παρακολούθηση των ζώων του κοπαδιού ως προς τη μορφολογία των μαστών.

meat udder gridfr1
meat udder gridfr2

Θεματική ενότητα: (Υγεία/Διαχείριση)

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: κρεοπαραγωγά

Κατηγορία ζώου: προβατίνα, ζώο αντικατάστασης, αμνός

Ανάγκη / ζήτημα:Μαστίτιδες (κλινικές και υποκλινικες)

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη:

Αναμενόμενα οφέλη:

Βελτίωση της μορφολογίας των μαστών στο κοπάδι, που συνδέεται με μείωση της εμφάνισης περιπτώσεων μαστών που δημιουργούν δυσκολίες στο θηλασμό και μείωση της εμφάνισης χρόνιας μαστίτιδας στο κοπάδι (συσχέτιση ορισμένων παραμέτρων μορφολογίας του μαστού, όπως το μήκος του μαστού με την ανθεκτικότητα στη μαστίτιδα) με αποτέλεσμα τη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής των μητέρων και την ομοιόμορφη ανάπτυξη των αρνιών. Η αξιολόγηση και η διαχείριση της μορφολογίας και της υγείας του μαστού μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόβλεψη δυσκολιών στους τοκετούς και στον έλεγχο των ζώων αναπαραγωγής.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Απαιτείται εμπειρία στη ψηλάφηση του μαστού για την αναγνώριση ελαττωμάτων εσωτερικής δομής (σύσταση/συνοχή), αλλα δεν είναι απαραίτητη για μια πρώτη προσέγγιση (αρχικά, η αξιολόγηση μπορεί επίσης να γίνει συγκριτικά μεταξύ ζώων και / ή μεταξύ των δύο πλευρών του μαστού).

Αυτή η μεθοδολογία είναι στο στάδιο της αξιολόγησης και θα μπορούσε να απλοποιηθεί.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα