Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Λεπτομερής τήρηση δεδομένων διαχείρισης της υγείας για την οργάνωση του προγράμματος υγείας της εκτροφής/Χρήση εφαρμογών τηλεφωνικών συσκευών ή/και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη λήψη ειδοποιήσεων

Λύση: Λεπτομερής τήρηση δεδομένων διαχείρισης της υγείας για την οργάνωση του προγράμματος υγείας της εκτροφής/Χρήση εφαρμογών τηλεφωνικών συσκευών ή/και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη λήψη ειδοποιήσεων

Στόχος: Βελτίωση της διαχείρισης της υγείας στην εκτροφή. Πρόληψη προβλημάτων υγείας και λανθασμένης χρήσης φαρμάκων.

Περιγραφή:

Οι στρατηγικές συμβουλές για το κοπάδι και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα δεν αποτελούν νέες έννοιες στα πρόβατα. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα υγείας του κοπαδιού γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικά στη βιομηχανία προβάτων και θα διαδραματίσουν, στο μέλλον, σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των εκτροφών. Η θέσπιση ενός προγράμματος υγείας στη εκτροφή μπορεί να βοηθήσει και τον κτηνοτρόφο και τον κτηνίατρο της εκτροφής να προγραμματίσουν και να αναπτύξουν διαδικασίες για να βεβαιώσουν την μακρόχρονη υγεία και ευζωία ενός συγκεκριμένου κοπαδιού. Η οργάνωση του προγράμματος υγείας του κοπαδιού αποτελεί μια προληπτική προσέγγιση μέσω σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών. Ένας προσωπικός υπολογιστής, ή σύγχρονη τηλεφωνική συσκευή (smartphone/τάμπλετ) είναι μέρος την καθημερινότητας των περισσότερων κτηνοτρόφων και μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση και τη διατήρηση του σχεδίου υγείας που σχεδιάστηκε μεταξύ του κτηνοτρόφου και του κτηνιάτρου.

Θεματική ενότητα: Υγεία/Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: όλα

Ανάγκη / ζήτημα: Πρόγραμμα διαχείρισης της υγείας στην εκτροφή

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Για να εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο γίνεται ένα καθορισμένο πρόγραμμα υγείας στην εκτροφή, χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή τηλεφωνική συσκευή, είναι σημαντικό να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν συζητηθεί μεταξύ του κτηνοτρόφου και του κτηνιάτρου. Παραδείγματα αποτελούν πληροφορίες όπως οι κωδικοί των ζώων, οι ομάδες, σημαντικές ημερομηνίες όπως ημερομηνία γέννησης, ημερομηνίες οχειών, ημερομηνίες τοκετών κ.α. Η ποσότητα και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κτηνοτρόφου και το παραγωγικό σύστημα της εκτροφής. Το πρόγραμμα υγείας μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα εμβολιασμού, αποπαρασιτώσεις, προληπτικές εξετάσεις, ελέγχους εγκυμοσύνης καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τη διατροφή. Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα και τις πληροφορίες που εισάγονται στο σύστημα , ο κτηνοτρόφος μπορεί να έχει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα σχετικά με το τι πρέπει να κάνει και να λαμβάνει ειδοποιήσεις στη τηλεφωνική συσκευή ή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Ο κτηνίατρος μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την παρούσα κατάσταση και το ιστορικό της εκτροφής.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές διαδικτυακών και μη εμπορικών λογισμικών για τη διαχείριση του προγράμματος υγείας, και σε κάποιες περιπτώσεις τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στο αρμεκτήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό. Πέρα από τα εξειδικευμένα λογισμικά που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν ορισμένες δωρεάν, διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγχρόνως από τον κτηνοτρόφο και τον κτηνίατρο για να καταχωρήσουν τα δεδομένα σε λογιστικά φύλλα (spreadsheets), να δημιουργήσουν ημερολόγια και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με το πρόγραμμα υγείας. Τα έγγραφα και αρχεία που έχουν δημιουργηθεί, μπορούν να προβληθεί από παντού, από κάθε συνδεδεμένη συσκευή και κάθε χρήση που έχει το δικαίωμα.

Αναμενόμενα οφέλη:

Ορθή διαχείριση του προγράμματος υγείας της εκτροφής. Μακροπρόθεσμη υγεία και ευζωία του κοπαδιού μέσω της πρόληψης και ελέγχου των νοσημάτων.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις υπολογιστή, κινητών καθώς και άλλων συσκευών. Πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της σωστής τήρησης δεδομένων καθώς και να έχουν τη θέληση να το κάνουν.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα