Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Κατευθυντήριες Αρχές για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη βιοασφάλεια και τα νοσήματα με δομή παγόβουνου

Λύση: Κατευθυντήριες Αρχές για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη βιοασφάλεια και τα νοσήματα με δομή παγόβουνου

Στόχος: Να σκιαγραφηθούν οι σύγχρονες πρακτικές ελάττωσης των κινδύνων εισαγωγής Maedi Visna (MV), νόσου του Johne’s (OJD), Τυρώδους Λεμφαδενίτιδας (CLA), Πνευμονικού Αδενοκαρκινώματος (OPA) και Νόσο του Border (BD).

Περιγραφή

Κατευθυντήριες αρχές (ενημερωτικά δελτία και βίντεο) που αφορούν τα μέτρα βιοασφάλειας για την ελάττωση της μετάδοσης νοσημάτων με τη δομή παγόβουνου στις εκτροφές.

Εφαρμογή:

 • Πριν εφαρμόσουμε ειδικά μέτρα βιοασφάλειας, είναι σημαντικό να είμαστε ενήμεροι σχετικά με την ύπαρξη των παραπάνω νοσημάτων στο κοπάδι. Αναπτύσσουμε ένα πρόγραμμα βιοασφάλειας για το κοπάδι και εντοπίζουμε τους υψηλότερους κινδύνους εισαγωγής των νοσημάτων, για παράδειγμα νεοεισερχόμενα ζώα, όρια της μονάδας, επισκέπτες/οχήματα.
 • Κρατάμε στο ελάχιστο δυνατό την προμήθεια ζώντων ζώων.
 • Οι προμήθειές μας σε ζώντα ζώα πρέπει να προέρχονται από διαπιστευμένες εκτροφές (Maedi Visna, Νόσος του Johne’s) ή παρακολουθούμενες εκτροφές, όπου είναι αυτό δυνατό.
 • Τα νεοεισαχθέντα ζώα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα και να υποβάλλονται σε εξετάσεις αίματος (Νόσος του Johne’s, Τυρώδης Λεμφαδενίτιδα, Νόσος του Border). Οι πωλητές να ενθαρρύνονται να διενεργούν εξετάσεις πριν την πώληση ζώντων ζώων.
 • Συστήνουμε τη χρήση υπερηχοτομογραφίας για την έγκαιρη διάγνωση του Πνευμονικού Αδενοκαρκινώματος.
 • Ερευνήστε για προβλήματα κακής διαχείρισης ή για θανάτους σε νεοεισαχθέντα ζώα.

 

Links σε φύλλα πληροφοριών και βίντεο

https://www.fas.scot/livestock/sheep/sheep-health/iceberg-diseases-in-sheep/

Πρόγραμμα παρακολούθησης προγραμμάτων υγείας αιγοπροβάτων για MV και Johnes- https://ww1.sruc.ac.uk/media/0yobgm4d/monitoring_scheme_rules_18_08_2020__1_-1.pdf

AHDB iceberg disease manual – https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Beef%20&%20Lamb/IcebergDiseases2225_190107_WEB.pdf

MV σύστημα διαπίστευσης – https://ww1.sruc.ac.uk/media/yopjma4t/mv_and_cae_accreditation_scheme_rules_and_conditions.pdf

Johnes σύστημα διαπίστευσης –https://ww1.sruc.ac.uk/media/rx3bhhdk/sghs_johnes_programme_rules.pdf

Πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση των πνευμόνων για OPA – https://www.nadis.org.uk/disease-a-z/sheep/ovine-pulmonary-adenocarcinoma-opa/

Θεματική ενότητα: Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία Ζώων: Όλα

Ανάγκη/Θέμα: Διαχείριση Βιοασφάλειας – Τα νοσήματα με δομή παγόβουνου δεν έχουν έως σήμερα διερευνηθεί επαρκώς σε σχέση με τη βιοασφάλεια και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει σχετικό έλλειμμα πρακτικών πληροφοριών και συμβουλευτικής.

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη:

Αναμενόμενα οφέλη:

 • Ο αποκλεισμός των νοσημάτων τύπου παγόβουνου από το κοπάδι θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τις οικονομικές απώλειες της παραγωγής και να διατηρήσουμε την υγεία και τη μακροζωία του αναπαραγωγικού δυναμικού του κοπαδιού. Ζώα προς πώληση απαλλαγμένα από νοσήματα.
 • . Το υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων προσθέτει αξία.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

 • Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις καραντίνας
 • Η αποτελεσματική βιοασφάλεια των ορίων της μονάδας είναι σημαντική
 • Εξαιτίας του κόστους, ίσως θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο/ποια νοσήματα έχουν προτεραιότητα και να εστιάσουμε σε αυτά.
 • Απουσία διαγνωστικού ελέγχου για το Πνευμονικό Αδενοκαρκίνωμα.
 • Η υπερηχοτομογραφική σάρωση των πνευμόνων δεν εγγυάται την απουσία Πνευμονικού Αδενοκαρκινώματος.
 • Η ευαισθησία και η ειδικότητα των διαγνωστικών δοκιμών είναι χαμηλές, λόγω της φύσης των συγκεκριμένων νοσημάτων (Τυρώδης Λεμφαδενίτιδα, Νόσος του Johne’s).
 • Μπορεί να είναι υψηλό το κόστος της διάγνωσης σε σχέση με την αξία του ζώου.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα