Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Καταγραφή και αξιολόγηση λίστας αυτό-ελέγχου για την ημερήσια επισκόπηση της λειτουργίας του αμελκτηρίου

Λύση: Καταγραφή και αξιολόγηση λίστας αυτό-ελέγχου για την ημερήσια επισκόπηση της λειτουργίας του αμελκτηρίου

Στόχος: Βέλτιστη χρήση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού του αμελκτηρίου μεταξύ των καθορισμένων εργασιών συντήρησης, με σκοπό τη διασφάλιση της παραγωγής γάλακτος υψηλής ποιότητας με παράλληλη προάσπιση της υγείας και της ευζωίας των προβατίνων.

Περιγραφή:

Πέρα από τις καθορισμένες εργασίες συντήρησης, όπως αυτές προτείνονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες, ο έλεγχος του μηχανικού εξοπλισμού του αμελκτηρίου και κάποιες βασικές παρεμβάσεις συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από κάθε άμελξη. Με αυτό τον τρόπο, τυχόν προβλήματα θα ανιχνεύονται άμεσα και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αμελκτηρίου. Αυτές οι ενέργειες εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης μαστίτιδας που οφείλεται σε εσφαλμένη λειτουργία του αμελκτηρίου, τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος, την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και την προστασία της υγείας και της ευζωίας των προβατίνων.

Θεματική ενότητα: Υγεία/Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: Γαλακτοπαραγωγά

Κατηγορία ζώου: Προβατίνες

Ανάγκη / ζήτημα: Συντήρηση και ρύθμιση του μηχανικού εξοπλισμού του αμελκτηρίου.

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Πριν από κάθε άμελξη, οι αμελκτές θα πρέπει να επιθεωρούν τον εξοπλισμό του αμελκτηρίου, ελέγχοντας τους ελαστικούς σωλήνες (κενού, γάλακτος) για ρωγμές/οπές, για τυχόν εμφάνιση ανεπιθύμητης υγρασίας/σκουριάς/εναποθέσεων ροζ χρώματος (ένδειξη για ανάπτυξη βακτηρίων) στους σωλήνες μεταφοράς του γάλακτος, τα θήλαστρα για ρωγμές/σπασίματα και συστροφή των σωλήνων κενού και τα κύπελλα των θηλάστρων για τυχόν λανθασμένη σύνδεση με τους μικρούς σωλήνες κενού. Στη συνέχεια, κατά την έναρξη της λειτουργίας του αμελκτηρίου θα πρέπει να ελεγχθεί η ορθή λειτουργία κάθε αμελκτικής μονάδας, η σωστή εφαρμογή του κενού σε κάθε θήλαστρο, να καταγραφεί το ύψος του κενού και τυχόν ασυνήθιστοι ήχοι/διαρροές αέρα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, ο υπεύθυνος της εκτροφής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Όλες οι προαναφερθείσες παράμετροι θα πρέπει να καταγράφονται οργανωμένα σε μία λίστα αυτό-ελέγχου που θα βρίσκεται αναρτημένη σε εμφανές σημείο του αμελκτηρίου και θα συνοδεύεται από ένα έντυπο καταγραφής του ύψους του κενού και ζητημάτων τα οποία ενδεχομένως απαιτούν προσοχή.

Αναμενόμενα οφέλη:

ελαχιστοποίηση κινδύνου εμφάνισης μαστίτιδας που οφείλεται σε εσφαλμένη λειτουργία του αμελκτηρίου, βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος, αύξηση της γαλακτοπαραγωγής, προστασία της υγείας και της ευζωίας των προβατίνων.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
  • Βασικές γνώσεις λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού άμελξης.
Πηγή πληροφοριών

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα