Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα

Η επίδραση της ηλικίας κατά το πρώτο τοκετό στις επιδόσεις κατά τη διάρκεια της ζωης τους

Όνομα ενημερωτικού φύλλου: Η επίδραση της ηλικίας κατά το πρώτο τοκετό στις επιδόσεις κατά τη διάρκεια της ζωης τους

Ανάγκη / ζήτημα: Στόχοι ανάπτυξης για 1ο τοκετό σε ηλικία 1 έτους

Εισαγωγή:

Το μέσο ποσοστό αντικατάστασης στις ιρλανδικές πεδινές εκτροφές προβάτων είναι 22%. Το μέσο κόστος, σε εθνικό επίπεδο, για την παραγωγή μιας προβατίνας αντικατάστασης, όταν οχευεται για πρώτη φορά στους ~19 μήνες, αντιστοιχεί περίπου στο 25% της αξίας της παραγωγής σφαγίου αρνιού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η πολιτική αντικατάστασης της προβατίνας είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της παραγωγής υψηλης ποιότητας αρνιού. Δεδομένου ότι το κόστος που συνεπάγεται η προβατοτροφία αποδίδεται κυρίως στην προβατίνα και όχι στα αρνιά της, το κόστος παραγωγής ανά αρνί μπορεί να μειωθεί αυξάνοντας τον αριθμό των αμνών που παράγονται ανά πρόβατο κατά τη διάρκεια ζωής της. Ο αριθμός των αμνων που παραγονται ανά διάρκεια ζωής της προβατίνας επηρεάζεται από την πολυδυμία της προβατίνας (γονότυπος προβατίνας) και τον αριθμό των αμνών που παράγονται (ηλικία κατά τον πρώτο τοκετό).

  Μελέτη Athenry

  Σχεδιάστηκε μια μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ηλικίας κατά το πρώτο τοκετό (1 ή 2 ετών) στις επιδόσεις των προβατινών κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις γονότυποι προβατίνας ως εξής: ≥75% Suffolk, Belclare×Suffolk, καθαρόαιμο Belclare. Το Suffolk επιλέχθηκε καθώς πάνω από το ήμισυ του εθνικού κοπαδιού αποτελείται από τύπους Suffolk ενώ το Belclare επιλέχθηκε λόγω της αποδεδειγμένης υψηλής παραγωγικότητάς του. Οι πατέρες Charollais χρησιμοποιήθηκαν για να αποφευχθεί η σύγχυση της μητρικής και τερματικής φυλής και για να μεγιστοποιηθεί το υβριδικό σθένος στα αρνιά.

  Τα μισά από τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης, σε κάθε γονότυπο, οχευθηκαν με κριάρια για να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους γέννα σε ηλικία 1 έτους, ενώ τα υπόλοιπα οχευθηκαν για να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους γέννα σε ηλικία 2 ετών. Οι προβατίνες στεγάστηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου, κουρευτηκαν και τους προσφέρθηκαν δίαιτες με βάση το ενσίρωμα χόρτου. Η ποσότητα του προσφερόμενου συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της εγκυμοσύνης εξαρτιόταν από το αναμενόμενο μέγεθος της τοκετοομάδας και την αξία του ενσίρωματος χόρτου. Οι προβατίνες τοποθετούνταν σε βοσκότοπους μετά τον τοκετό. Προβατίνες που είχαν μονα ή δίδυμα, και τα αρνιά τους, δεν έλαβαν συμπλήρωμα συμπυκνώματος. Οι προβατίνες που είχαν τρίδυμα έλαβαν 0,5 kg συμπυκνώματος ημερησίως για 5 εβδομάδες μετά τον τοκετό και τα αρνιά τους είχαν πρόσβαση σε 0,3 kg συμπυκνωμένο ημερησίως μέχρι τον απογαλακτισμό. Η διαχείριση των προβατίνων που γέννησαν σε ηλικία ενός έτους και των αρνιών τους έγινε όπως περιγράφεται για τις τρίδυμες προβατίνες. Το συμπύκνωμα αφαιρέθηκε κατά τον απογαλακτισμό.

  Ηλικία κατά το πρώτο τοκετό

  Η επίδραση της ηλικίας κατά τον πρώτο τοκετό στην απόδοση των νεαρών προβατινών, των προβατινών σε τοκετό στα δύο έτη και των ενηλικών προβατινών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

  Νεαρές προβατίνες: Οι προβατίνες που έδωσαν τοκετό σε ηλικία 1 έτους παρήγαγαν κατά μέσο όρο 1 αρνί ανά προβατίνα που οχευθηκε, το οποίο ζύγιζε 30,6 κιλά κατά τον απογαλακτισμό και είχε βάρος σφαγίου 20,5 κιλά όταν εσφάγησαν σε ηλικία 199 ημερών. Αυτά τα αρνιά δεν έλαβαν κανένα συμπλήρωμα συμπυκνώματος μετά τον απογαλακτισμό.

  Η επίδραση του βάρους κατά τη οχεία στην πιθανότητα μιας προβατίνας να παράξει τουλάχιστον ένα αρνί όταν έχει τοκετό σε ηλικία 1 έτους χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης απόδοσης καθώς αντικατοπτρίζει διαφορές λόγω θνησιμότητας προβατίνας και αρνιού, το μέγεθος της τοκετοομάδας και τη αγονιμότητα της προβατίνα. Ανεξάρτητα από τον γονότυπο της προβατίνας, καθώς το βάρος κατά την οχεία αύξανε την πιθανότητα παραγωγής τουλάχιστον ενός αρνιού . Για να υπάρχει πιθανότητα 0,9 (90% πιθανότητα) παραγωγής τουλάχιστον ενός αρνιού, το σωματικό βάρος του θηλυκού αρνιού αντικατάστασης κατά την οχεία θα πρέπει να είναι 48,5, 51,2 και 60,0 κιλά για τα αρνιά Belclare, Belclare×Suffolk και ≥75% Suffolk, αντίστοιχα. Επομένως, τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης Belclare, Belclare×Suffolk και ≥75% Suffolk θα πρέπει να έχουν το 63%, 64% και 72% ώριμο σώμα όταν οχεύονται σε ηλικία 7,5 μηνών για να έχουν 90% πιθανότητα παραγωγής τουλάχιστον ενός αρνιού.

  Πίνακας 2: Επίδραση της ηλικίας της προβατίνας κατά την πρώτη οχεία στην απόδοση ως νεαρή προβατίνα, σε ηλικία 2 ετών και ως ώριμες προβατίνες

  Απόδοση σε Ηλικία κατά το πρώτο τοκετό
  1 έτος 2 έτη
  1 έτος Μέγεθος τοκετοομάδας 1.44
  Αρνιά εκτρεφόμενα/προβατίνες οχέυθηκαν 1.0
  Βάρος απογαλακτισμού αρνιού (kg) 30.6
  Ηλικία αρνιού κατά τη σφαγή (ημέρες) 199
  2 έτη Μέγεθος τοκετοομάδας 1.77 1.78
  Αρνιά εκτρεφόμενα/προβατίνες οχέυθηκαν 1.41 1.38
  Βάρος απογαλακτισμού αρνιού (kg) 30.4 30.0
  Ηλικία αρνιού κατά τη σφαγή (ημέρες) 202 204
  ≥ 3 έτη Μέγεθος τοκετοομάδας 1.98 1.96
  Αρνιά εκτρεφόμενα/προβατίνες οχέυθηκαν 1.60 1.54
  Βάρος απογαλακτισμού αρνιού (kg) 34.0 34.4
  Ηλικία αρνιού κατά τη σφαγή (ημέρες) 170 172
  Αριθμός τοκετών 4.1 3.2
  Αριθμός αμνών που παράγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής 6.7 5.3

  Υπήρχε επίσης μια θετική σχέση μεταξύ του βάρους της προβατίνας κατά τον τοκετό και του βάρους των αρνιών της κατά τη γέννηση και της απόδοσής τους στον απογαλακτισμό. Κάθε αύξηση κατά 5 κιλά στο βάρος της προβατίνας κατά τον τοκετό αύξανε το βάρος του αρνιού κατά τη γέννηση κατά 0,26 κιλά, γεγονός που είχε θετική επίδραση στην ημερήσια αύξηση του ζωντανού βάρους μέχρι τον απογαλακτισμό, και επομένως στο βάρος του απογαλακτισμού.

  Ηλικία 2 ετών: Ένας από τους κύριους λόγους που αναφέρονται συχνά για τη μη οχεία των θηλυκών σε ηλικία ενός έτους είναι η αντίληψη ότι υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στο σωματικό βάρος της προβατίνας όταν οχευεται για να δώσει τοκετό στην ηλικία των 2 ετών. Στην τρέχουσα μελέτη, οι προβατίνες που έδωσαν τοκετό στο 1 έτος ήταν μόνο 2 κιλά ελαφρύτερες από αυτές που δεν είχαν οχευθεί. Η έλλειψη σημαντικής διαφοράς στο σωματικό βάρος πιθανότατα οφείλεται στο ότι οι προβατίνες που γέννησαν στο 1 έτος συμπληρώθηκαν με συμπύκνωμα κατά το μέσο και την τέλος της εγκυμοσύνης για να καλύψουν τις απαιτήσεις για εγκυμοσύνη και ανάπτυξη. Η οχεία για τοκετό σε ηλικία ενος έτους δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση της προβατίνας όταν έδινε τοκετό στην ηλικία των 2 ετών ή στην απόδοση του αρνιού τους από τη γέννηση έως τη σφαγή.

  Η αύξηση του βάρους της προβατίνας αντικατάστασης στους 7 μήνες είχε θετική επίδραση στην πιθανότητα παραγωγής τουλάχιστον ενός αρνιού κατά τον τοκετό στην ηλικία των 2 ετών. Μια αύξηση 15% στο βάρος της προβατίνας αντικατάστασης στους 7 μήνες αύξησε την πιθανότητα παραγωγής τουλάχιστον ενός αρνιού κατά 5-8%, ανάλογα με τον γονότυπο της προβατίνας, που είναι 50% η ανταπόκριση που λαμβάνεται όταν δίνει τοκετό σε ηλικία 1 έτους.

  Ενήλικες προβατίνες: Στους τοκετούς από 3 ετών και άνω, η ηλικία του πρώτου τοκετού δεν επηρέασε την απόδοση των ενήλικων προβατίνων ή των απογόνων τους. Το μέσο βάρος απογαλακτισμού ήταν 34,2 kg και τα αρνιά ήταν 171 ημερών κατά τη σφαγή, επιτυγχάνοντας βάρος σφαγίου 21,4 kg. Με εξαίρεση τα τρίδυμα αρνιά , τα αρνιά δεν έλαβαν συμπλήρωμα συμπυκνώματος από τη γέννηση έως τη σφαγή. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης αυτών των αμνών δείχνει ξεκάθαρα τι μπορεί να επιτευχθεί από τα καλά διαχειριζόμενα συστήματα παραγωγής αρνιών με βάση τη βοσκή.

  Επίδοση στη διάρκειας της παραγωγικής ζωής:: Ο τοκετός σε μικρή ηλικία αυξάνει τον αριθμό των τοκετών κατά ένα, επομένως η ηλικία κατά το πρώτο τοκετό δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μακροζωία της προβατίνας (Εικόνα 1). Ωστόσο, ο τοκετός σε νεαρή ηλικία αύξησε τον αριθμό των αμνών που εκτρέφονται κατά 1,3, που ισοδυναμεί με το 25% της παραγωγικότητας της διάρκειας ζωής των προβατίνων αντικατάστασης που οχευονται για να δώσουν τοκετό πρώτη φορά σε ηλικία 2 ετών.

  Εικόνα 1: Επίδραση της ηλικίας κατά την πρώτη οχεία στην ηλικία κατά την απομάκρυνση από το κοπάδι (είτε θανατώθηκε ή πέθανε)

  Βάρος στους 7 μήνες

  Το σωματικό βάρος των θηλυκών αντικαταστάσης στους 7 μήνες, ανεξάρτητα από την ηλικία κατά την πρώτη οχεία, επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της προβατίνας. Μια αύξηση 15% (~ 7,5 kg) στο σωματικό βάρος των θηλυκών αντικατάστασης στους 7 μήνες αυξάνει :

  • την πιθανότητα παραγωγής αρνιού κατά 10 – 23% σε ηλικία ενός έτους ανάλογα με τον γονότυπο
  • την πιθανότητα παραγωγής αρνιού κατά 5 έως 8% σε ηλικία 2 ετών ανάλογα με τον γονότυπο
  • τον αριθμό αμνών που παράγονται κατά τη διάρκεια ζωής κατά 0,4
  • το βάρος αρνιού απογαλακτισμένου κατά 18 κιλά

  συμπεράσματα

  • Ο τοκετός σε ηλικία 1 έτους δεν έχει καμία επίδραση
   • στην απόδοση προβατίνας σε ηλικία 2 ετών
   • στη μακροζωία προβατίνας
  • Το βάρος στους 7 μήνες επηρεάζει τις επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής ανεξάρτητα από την ηλικία κατά την πρώτη οχεία
  • Ο τοκετός σε ηλικία ενός έτους αύξησε τον αριθμό των αμνών που παράγονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους κατά 26%

   Θεμα: Διατροφή

   Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: κρεοπαραγωγά

   Κατηγορία ζώου: Προβατίνες/ ζώα αντικατάστασης

    

    

   Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα