Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί για δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτές κ.λπ. Παρουσιάζει τις κύριες ανάγκες σχετικά με τη διατροφή και την υγεία των προβάτων όπως επιλέχθηκαν από τους Έλληνες κτηνοτρόφους και τους ενδιαφερόμενους φορείς της Ελλάδας και τις σχετικές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν από το EuroSheep.

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το υλικό σε μορφή PDF:

PDF1

PDF2

PDF3

PDF4