Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Εξυγίανση από την Προϊούσα Πνευμονία (Maedi Visna) των προβάτων σε επίπεδο εκτροφής

Τίτλος λύσης: Εξυγίανση από την Προϊούσα Πνευμονία (Maedi Visna) των προβάτων σε επίπεδο εκτροφής

Στόχος: Στόχος μας είναι να δοθούν σαφείς οδηγίες για την εξυγίανση της εκτροφής, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσφούν στην πράξη και έχουν δοκιμαστεί στα ποίμνια του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ

Περιγραφή:

Η Προϊούσα Πνευμονία συγκαταλέγεται μεταξύ των ασθενειών που χαρακτηρίζονται ως Iceberg diseases. Επειδή δεν υπάρχει ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο, η εξυγίανση της εκτροφής είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισής της.

Η Προϊούσα Πνευμονία είναι βραδείας εξέλιξης νόσος των προβάτων και των αιγών που οδηγεί σε προοδευτική αδυναμία και τελικά στο θάνατο. Οφείλεται σε Λέντι-ιό (Lenti-ιό) της οικογένειας των Ρετροϊών. Κύρια πηγή μόλυνσης θεωρείται η λήψη πρωτογάλακτος από μολυσμένη μητέρα. Διακρίνονται 4 βασικές μορφές της νόσου: η αναπνευστική μορφή (Maedi – «κοπανιάρικα ζώα»), η εκδήλωση αρθρίτιδας («πρησμένες» αρθρώσεις), η μαστίτιδα (σκληρός και διογκωμένος μαστός) και τέλος η νευρική μορφή. Η εξέλιξη της νόσου είναι αργή και τα κλινικά συμπτώματα παρατηρούνται σε ζώα μεγάλης ηλικίας (συνήθως μεγαλύτερα των 2 ετών). Η επιδημιολογία της νόσου, η μεγάλη εξάπλωσή της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και η έλλειψη θεραπευτικής αγωγής καθιστούν το νόσημα ιδιαίτερα σοβαρό για το μέλλον της προβατοτροφίας. Το πρόβλημα εντείνεται αν λάβουμε υπόψη ότι σε ορισμένες εκτροφές, το ποσοστό μόλυνσης ξεπερνά το 60%. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η άμεση λήψη μέτρων περιορισμού και σταδιακής εξάλειψης της νόσου και η κατάρτιση προγραμμάτων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Θεματική ενότητα: Υγεία/Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: όλα

Ανάγκη / Θέμα: Iceberg diseases – Maedi Visna

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Ερευνητές του ΙΚΕ προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση του νοσήματος στην Ελλάδα προτείνουν πρόγραμμα που έχει 2 βασικούς στόχους:

  1. την έγκαιρη διάγνωση των μολυσμένων ζώων. Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα της νόσου και επιβεβαιώνεται εργαστηριακά με ορολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού. Επειδή όμως τα αντισώματα εμφανίζονται συνήθως σε ζώα μεγαλύτερα των 2 ετών, έχουν προταθεί πρωτόκολλα διάγνωσης βασιζόμενα σε PCR που ανιχνεύουν τον ίδιο τον ιό ή πρόδρομες μορφές του πριν από την εμφάνιση των αντισωμάτων.

Προτείνονται δύο στρατηγικές ελέγχου του νοσήματος ανάλογα με το ποσοστό προσβολής:

  • Ποσοστό προσβολής μικρότερο από 10% – «εξέταση και σφαγή» των οροθετικών.
  • Ποσοστό προσβολής μεγαλύτερο από 10% – άμεση απομάκρυνση των νεογέννητων από τη μητέρα τους, χορήγηση πρωτογάλακτος από υγιή ζώα (ή από αγελάδες ή εμπορικά διαθέσιμα σκευάσματα με ανοσοσφαιρίνες, εμπορικά διαθέσιμο πρωτόγαλα για αρνιά) και εφαρμογή τεχνητού θηλασμού. Πρέπει να τονισθεί ότι για την επιτυχία του προγράμματος είναι σημαντική η διατήρηση των ζώων αντικατάστασης σε ξεχωριστό μέρος και η αποφυγή της επαφής τους με τα ενήλικα ζώα του υπόλοιπου ποιμνίου.

 

  1. την ανεύρεση γονιδίων του ζώου που συνδέονται με ανθεκτικότητα ή ευαισθησία στη νόσο (η έρευνα στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο)
Αναμενόμενα οφέλη:

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εξυγίανση μιας Εκτροφής από την Προϊούσα Πνευμονία είναι :

– επιπλέον έσοδα λόγω της προστιθέμενης αξίας γεννητόρων από εκτροφές ελεύθερες από τη νόσο

– μειωμένη κατανάλωση χημειοθεραπευτικών (αντιβιοτικών)

– δυνατότητα αύξησης της γαλακτοπαραγωγής, καλύτερη ανάπτυξη των αρνιών και βελτίωση της ευζωία των ζώων.

 

 

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Το πρόγραμμα εξάλειψης και ελέγχου της Visna Maëdi αναμένεται να αυξήσει την γαλακτοπαραγωγή και το εισόδημα του κτηνοτρόφου. Οι πρόσθετες δαπάνες για τον τεχνητό θηλασμο, τον συγχρονισμό του οίστρου και του τοκετού, τις τεχνικές συμβουλές και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες υπερκαλύπτονται από το πρόσθετο εισόδημα που αποκτά ο κτηνοτρόφος.

 

Ανάλυση βιωσιμότητας

Με την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής μέσω της εξάλειψης ή της καταπολέμησης της Visna Maëdi, οι κτηνοτρόφοι θα μπορούσαν να μειώσουν τον αριθμό των ζώων και να βελτιώσουν έτσι τους περιβαλλοντικούς δείκτες. Η βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών θα μπορούσε να ενισχυθεί από τη μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα οφέλη, η ευζωία των ζώων, η εικόνα του κτηνοτρόφου και το περιβάλλον θα βελτιωθούν επίσης μετά την εξυγιανση/ελέγχο της Maedi Visna, καθώς οι κτηνοτρόφοι που εφαρμόζουν το πρωτόκολλο εξυγιανσης θα έχουν στο τέλος ένα υγιές και πιο παραγωγικό κοπάδι. Τους δίνεται επομένως η ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγή με λιγότερα ζώα. 

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Λόγω του υψηλού ποσοστού μεταλλάξεων του ιού, η ανίχνευση των μολυσμένων ζώων με PCR μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός ορολογικών και μοριακών μεθόδων φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική διαδικασία για την εργαστηριακή διάγνωση. Η εξυγίανση απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση είναι πολύ σημαντική για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων εξυγίανσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αρκετών διαθέσιμων χώρων, γιατί στη αρχή θα υπάρχουν 2 κοπάδια (ένα εξυγιασμένο και ένα μολυσμένο), που πρέπει να διατηρούνται χωριστά. Επίσης, απαιτείται μια σειρά από χειρισμούς για τους οποίους πρέπει να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι κτηνοτρόφοι.

Πηγή πληροφοριών
  • Εκτροφή προβάτων και αιγών: Τι πρέπει να ξέρω; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2017 ISBN: 978-960-98079-2-0
  • Tsiligianni, E. Ntovolou and G. S. Amiridis. Synchronization of lambing with low doses of dexamethasone. Acta Veterinaria Hungarica 56(3):393-397 (2008).

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα