Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Δύο συνδυασμοί ψυχανθούς/δημητριακών για ευκολότερη συγκομιδή και υψηλότερη παραγωγικότητα και ποιότητα νομής

Λύση: Δύο συνδυασμοί ψυχανθούς/δημητριακών για ευκολότερη συγκομιδή και υψηλότερη παραγωγικότητα και ποιότητα νομής

Σκοπός: Δίνοντας παραδείγματα συνδυασμών ταυτόχρονης καλλιέργειας οσπρίων/σιτηρών για χειμερινές κτηνοτροφικές καλλιέργειες που έχουν δοκιμαστεί ή χρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα στην κεντρική Ελλάδα.

Περιγραφή:

  • Η προσθήκη μικρής αναλογίας δημητριακών κατά τη σπορά ψυχανθών που προορίζονται για ζωοτροφή, διευκολύνει τη συγκομιδή και οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και ποιότητας της νομής, αφού τα δημητριακά λειτουργούν ως στήριξη, επιτρέποντας την ανάπτυξη του ψυχανθούς σε μεγαλύτερο ύψος και καλύτερη ποιότητα. Επιπλέον, το μείγμα αποδίδει καλύτερα κατά τη ζύμωση για ενσίρωση. Οι δύο συνδυασμοί δημητριακού/ψυχανθών που χρησιμοποιεί είναι μη αρδευόμενες χειμερινές καλλιέργειες : βίκο/κριθάρι και κτηνοτροφικά μπιζέλια/βρώμη, τα οποία, υπό το μεσογειακό κλίμα, μπορούν να συγκομιστούν αρκετά νωρίς ώστε να επιτραπεί μια δεύτερη καλλιέργεια στο χωράφι όταν υπάρχει διαθέσιμο νερό άρδευσης.

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά ή/και κρεοπαραγωγά πρόβατα:: και τα δύο

Κατηγορία ζώου: Προβατίνες/αμνοί

Ανάγκη / Ζήτημα: Παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Παραδειγμα 1 (Πειραματικό) :

  • βίκος (ποικιλία Αλέξανδρος) με κριθάρι (ποικιλία Colorado). 150kg σπόρος/ha. Οι αναλογίες σε βάρους σπόρου κατά τη φύτευση/σπορά είναι 33% δημητριακό/67% ψυχανθές.
  • κτηνοτροφικό μπιζέλι (ποικιλία Arvika) με βρόμη (ποικιλία Kassandra). 180kg σπόρος/ha. Οι αναλογίες σε βάρους σπόρου κατά τη φύτευση/σπορά είναι 25% δημητριακό/75% ψυχανθές.

Και οι δύο καλλιέργειες φυτεύονται το χειμώνα (αρχές Δεκεμβρίου) και κόβονται την Άνοιξη (μέσα Μαΐου). Οι συγκαλλιέργειες λιπάνθηκαν με υπερφωσφορικό (0-46-0) στα 200 kg/ha. Η διπλή σπορά ήταν απαραίτητη για την ομοιόμορφη κατανομή των φυτών καθώς οι σπόροι των διαφορετικών ειδών διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους παραμέτρους.

 

Παράδειγμα 2 (Καλλιέργεια κτηνοτρόφου με συχνή εφαρμογή):

βίκος (ποικιλία Αλέξανδρος) με βρόμη ή κριθάρι, και κτηνοτροφικό μπιζέλι (ποικιλία Όλυμπος) με βρόμη που φυτεύονται το Φθινόπωρο (τέλη Οκτωβρίου) και κόβονται την Άνοιξη (από τα τέλη του Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου) για σανό ή ενσίρωμα. 180kg σπόρος/ha. Οι αναλογίες σε βάρους σπόρου κατά τη φύτευση/σπορά είναι 17%δημητριακό/83% ψυχανθές.

Αναμενόμενα οφέλη:
  • Ευκολότερη συγκομιδή, υψηλότερη παραγωγικότητα και ποιότητα χορτονομής τόσο ως σανός όσο και ως ενσίρωμα. Ευκολότερη συγκομιδή, υψηλότερη παραγωγικότητα και ποιότητα χορτονομής τόσο ως σανός όσο και ως ενσίρωμα. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού πειράματος έδειξαν, κατά την περίοδο συγκομιδής, φρέσκια απόδοση (@25% ξηρή ουσία) 25-50 Τ/στρέμμα για τον συνδυασμό βίκου/κριθάρι, ανάλογα με το αγρονομικό δυναμικό του χωραφιού, και ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση για ο συνδυασμός κτηνοτροφικό μπιζέλι/βρώμη. Η περιεκτικότητα σε ακατέργαστη πρωτεΐνη της χορτονομής κατά τη συγκομιδή ήταν περίπου 16% DM για βίκο/κριθάρι και 12% DM για κτηνοτροφικό μπιζέλι/βρώμη.
Πηγή πληροφοριών

Laboratory of Nutrition Physiology and Feeding, Agricultural University of Athens

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα