Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα

Διαχείριση προβατίνων με τρίδυμα

Ανάγκη / ζήτημα: Στρατηγικές διαχείρισης για προβατίνες με πολυδυμους τοκετούς

Εισαγωγή:

Καθώς αυξάνεται η μέση παραγωγικότητα του κοπαδιού, αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης τριδύμων τοκετών. Για κοπάδια με μέσο μέγεθος τοκετοομάδας 1,8, 2,0 και 2,2, η συχνότητα τριδύμων αναμένεται να είναι 8%, 15% και 25% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, ένα θέμα που αντιμετωπίζουν οι προβατοτρόφοι με αυξημένο δείκτη πολυδιμίας είναι τι να κάνουν με τα τρίδυμα. Σε ορισμένες εκτροφές, ένα αρνί από κάθε τοκετοομάδα τριδύμων είτε δίνεται για υιοθεσία σε προβατίνες με ενα αρνί, είτε πωλείται για πάχυνση σε άλλη εκμετάλλευση, είτε διατρέφεται με τεχνητό θηλασμό. Μια εναλλακτική είναι να τα μεγαλώσετε ως τρίδυμα.

Οι δύο κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση των αρνιών σε ένα κοπάδι είναι ο τύπος γέννησής του (μονό, δίδυμο, τρίδυμο ή τετράδυμο) και ο τύπος εκτροφής (δηλαδή, πόσα αρνιά διατρέφονται από μια προβατίνα). Ο στόχος αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι να παρουσιάσει την επίδραση του μεγέθους τοκετοομάδας και του τρόπου θηλασμού στην απόδοση των αρνιών, σε σύστημα εκτροφής με βάση τη βόσκηση μέχρι τον απογαλακτισμό στην ηλικία των 14 εβδομάδων, για μια περίοδο 12 ετών.

  Επίδραση του μεγέθους τοκετοομάδας και του τρόπου θηλασμού στις αποδόσεις των αμνών

  Συνολικά 7964 αρνιά (989 μονά, 4462 δίδυμα, 2151 τρίδυμα, 312 τετράδυμα, 50 πεντάδυμα) γεννήθηκαν σε σύστημα περιστροφικής βοσκής, στο Athenry, μεταξύ 2006 και 2017. Οι προβατίνες που γεννούν μονόδυμα, δίδυμα, τρίδυμα και τετράδυμα και που μεγαλώνουν ένα ή δύο αρνιά δεν λαμβάνουν συμπυκνωμένη ζωοτροφή μετά τον τοκετό.

  Οι προβατίνες που βρέθηκαν κατά τη διάγνωση εγκυμοσύνης με τρίδυμα ή τετράδυμα λαμβάνουν κατά το τέλος της εγκυμοσύνης επιπλέον 8 κιλά συμπυκνώματος σε σύγκριση με τις προβατίνες με δίδυμα. Οι προβατίνες που γέννησαν τρίδυμα τοποθετήθηκαν σε μεμονωμένα κελιά για έως και 5 ημέρες μετά τον τοκετό. Σε αυτό το στάδιο, οι προβατίνες, που θεωρούνταν ότι παράγουν επαρκείς ποσότητες γάλακτος για να θηλάσουν 3 αρνιά και είχαν καλή σχέση με τα 3 αρνιά τους, έβγαιναν στο βοσκότοπο με τα τρίδυμά τους και λάμβαναν συμπληρωματικά 0,5 kg συμπκυκωμένων ζωοτροφών ημερησίως, για 5 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Στη συνέχεια η συμπληρωματική δατροφή σταματούσε. Τα αρνιά που εκτρέφονταν ως τρίδυμα είχαν πρόσβαση σε έως και 300 g συμπυκνώματος ημερησίως από την ηλικία των 2 περίπου εβδομάδων μέχρι τον απογαλακτισμό. Η συμπληρωματική διατροφή σταματούσε κατά τον απογαλακτισμό. Μετά τον απογαλακτισμό, όλα τα αρνιά, ανεξαρτήτως του τύπου εκτροφής, έβοσκαν ως ένα κοπάδι, χωρίς συμπληρωματική διατροφή μέχρι τη σφαγή. Τα αρνιά οδηγούνταν για σφαγή κάθε 3 εβδομάδες από τον απογαλακτισμό (τέλη Ιουνίου). Η τελική απομάκρυνση για σφαγή έγινε πριν από το τέλος της περιόδου βόσκησης (αρχές Δεκεμβρίου).

  Η πρόσθετη συμπληρωματική διατροφή ανά προβατίνα με τρίδυμα και τους απογόνους της, σε σχέση με προβατίνα με δίδυμα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Οι προβατίνες με τρίδυμα και οι απόγονοί τους έλαβαν επιπλέον 85 κιλά συμπύκνωμα σε σύγκριση με τις προβατίνες με δίδυμα. Κατά συνέπεια, το πρόσθετο κόστος διατροφής του επιπλέον αρνιού μέχρι τον απογαλακτισμό ήταν περίπου 35 €.

  Η μέση επίδραση του μεγέθους της τοκετοομάδας και του τρόπου θηλασμού στην απόδοση του αρνιού για τα κοπάδια παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Τα αρνιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ως μονόδυμα ήταν περίπου 7 κιλά βαρύτερα κατά τον απογαλακτισμό και εσφάγησαν 42 ημέρες νωρίτερα από τα αρνιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ως δίδυμα. Εν τω μεταξύ, τα αρνιά που γεννήθηκαν ως δίδυμα και μεγάλωσαν ως μονόδυμα ήταν περίπου 3 κιλά βαρύτερα κατά τον απογαλακτισμό και σφαγιάστηκαν 23 ημέρες νωρίτερα από τα αρνιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ως δίδυμα. Η διαφορά στο βάρος απογαλακτισμού μεταξύ μονόδυμων και διδύμων οφειλόταν σε ένα συνδυασμό διαφορών στο βάρος γέννησης και στην διαθέσιμη ποσότητα γάλακτος από την μητέρα. Οι προβατίνες με δίδυμα παράγουν κατά μέσο όρο 40% περισσότερο γάλα από τις προβατίνες που ακολουθούν παρόμοια διατροφή και έχουν μόνο ένα αρνί. Κατά συνέπεια, ένα αρνί που εκτρέφεται ως δίδυμο λαμβάνει 30% λιγότερο γάλα από ένα αρνί που εκτρέφεται ως μονόδυμο.

  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι προβατίνες που γέννησαν και μεγάλωσαν τρίδυμα λάμβαναν 0,5 kg συμπυκνώματος ημερησίως για 5 εβδομάδες μετά τον τοκετό, και οι απόγονοί τους λάμβαναν έως και 300 g συμπυκνώματος/αρνί ημερησίως μέχρι τον απογαλακτισμό – τα αρνιά τους είχαν παρόμοιο βάρος κατά τον απογαλακτισμό και την ίδια ηλικία κατά τη σφαγή όπως τα αρνιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ως δίδυμα (Πίνακας 2).

   Συμπεράσματα

   1. Τα αρνιά που εκτρέφονταν ως τρίδυμα είχαν παρόμοιο βάρος στον απογαλακτισμό με τα δίδυμα αρνιά.
   2. Το κόστος εκτροφής του επιπλέον αρνιού αντιστοιχεί σε 35 € και αυτό αντιστοιχεί σε μια αναλογία οφέλους προς κόστος 4:1.
   3. Οι πολύδυμες προβατίνες μπορούν με ορθή διαχείριση να φέρουν υψηλή παραγωγικότητα και περιθώριο κέρδους.

   Table 1: Συμπλήρωμα συμπυκνώματος για προβατίνες με τρίδυμα και τους απογόνους τους

   Συμπυκνώματα kg

   Προβατίνα – Επιπλέον συμπύκνωμα στο τέλος της εγκυμοσύνης

   5 εβδομάδες γαλακτοπαραγωγής 0.5 Kg/ μέρα

   Αρνιά – Έως 300g/αρνί ημερησίως για 3 αρνιά

   8

   18

   60

   Σύνολο 86

   Πίνακας 2. Επίδραση του μεγέθους τοκετοομάδας και του τρόπου θηλασμού στις αποδόσεις των αμνών

   Μέγεθος τοκετοομάδας
   Μονόδυμο Δίδυμο Τρίδυμα
   Τρόπος θηλασμού 1 1 2 1 2 3
   Βάρος γέννησης (κιλά) 5.6 4.5 3.7
   Βάρος απογαλακτισμού (κιλά) 35.5 33.4 29.5 30.9 28.4 30.0
   Ηλικία κατά τη σφαγή (ημέρες) 154 177 196 192 204 196

   (Keady et al 2018)

   Οι προβατίνες με τρίδυμα λαμβάνουν συμπύκνωμα μετά τον τοκετό και τα αρνιά τους έχουν πρόσβαση σε έως και 300 g συμπυκνώματος ημερησίως

   Θεμα: Διατροφή/ Διαχείριση

   Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα:: κρεοπαραγωγά

   Κατηγορία ζώου: Προβατίνες/ Αμνοί

    

    

    

    

    

    

    

   Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα