Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα

Διαχείριση προβατίνων με τρίδυμα

Ανάγκη / ζήτημα: Στρατηγικές διαχείρισης για προβατίνες με πολυδυμους τοκετούς

Εισαγωγή:

Καθώς αυξάνεται η μέση παραγωγικότητα του κοπαδιού, αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης τριδύμων τοκετών. Για κοπάδια με μέσο μέγεθος τοκετοομάδας 1,8, 2,0 και 2,2, η συχνότητα τριδύμων αναμένεται να είναι 8%, 15% και 25% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, ένα θέμα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί με παραγωγικά κοπάδια είναι τι να κάνουν με τα τρίδυμα. Σε ορισμένες εκτροφές ένα αρνί από κάθε σετ τριδύμων είτε δίνεται για αναδοχή σε προβατίνες με ενα αρνί, είτε πωλείται για ανατροφή σε άλλη εκμετάλλευση είτε εκτρέφεται με τεχνητό θηλασμό. Μια εναλλακτική είναι να τα μεγαλώσετε ως τρίδυμα.

Οι δύο κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση των αρνιών σε ένα κοπάδι είναι ο τύπος γέννησής του (μονό, δίδυμο, τρίδυμο ή τετράδυμο) και ο τύπος εκτροφής (δηλαδή, πόσα αρνιά εκτρέφονται από μια προβατίνα). Ο στόχος αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι να παρουσιάσει την επίδραση του τύπου γέννησης και εκτροφής στην απόδοση, για μια περίοδο 12 ετών, των αμνών σε σύστημα με βάση το χορτάρι μέχρι τον απογαλακτισμό στην ηλικία των 14 εβδομάδων.

  Επίδραση του μεγέθους τοκετοομάδας και του τρόπου θηλασμού στις αποδόσεις των αμνών

  Συνολικά 7964 αρνιά (989 μονά, 4462 δίδυμα, 2151 τρίδυμα, 312 τετράδυμα, 50 πεντάδυμα) παρήχθησαν σε σύστημα περιστροφικής βοσκής, στο Athenry, μεταξύ 2006 και 2017. Οι προβατίνες που γεννούν μοναχικά, δίδυμα, τρίδυμα και τετράδυμα και που μεγαλώνουν ένα ή δύο αρνιά δεν λαμβάνουν συμπυκνωμένο μετά τον τοκετό.

  Οι προβατίνες που ελεχθηκαν στην εγκυμοσύνη με τρίδυμα ή τετράδυμα λαμβάνουν επιπλέον 8 κιλά συμπυκνώματος σε σύγκριση με δίδυμες προβατίνες κατά την όψιμη εγκυμοσύνη. Οι προβατίνες που γέννησαν τρίδυμα τοποθετήθηκαν σε μεμονωμένα κελιά για έως και 5 ημέρες μετά τον τοκετό. Σε αυτό το στάδιο, οι προβατίνες που θεωρούνταν ότι παράγουν επαρκείς ποσότητες γάλακτος για να θηλάσουν 3 αρνιά και είχαν καλή σχέση με τα 3 αρνιά της, έβγαιναν στο βοσκότοπο με τα τρίδυμα τους και συμπληρώθηκαν με 0,5 kg συμπκυκωμένων ζωοτροφών ημερησίως για 5 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Στη συνέχεια αποσύρθηκε το συμπλήρωμα συμπυκνώματος. Τα αρνιά που εκτρέφονταν ως τρίδυμα είχαν πρόσβαση σε έως και 300 g συμπυκνώματος ημερησίως από την ηλικία των 2 περίπου εβδομάδων μέχρι τον απογαλακτισμό. Αυτό το συμπλήρωμα συμπυκνώματος αποσύρθηκε κατά τον απογαλακτισμό. Μετά τον απογαλακτισμό, όλα τα αρνιά, ανεξαρτήτως τύπου εκτροφής, βόσκονταν ως ένα κοπάδι, χωρίς συμπλήρωμα συμπυκνώματος μέχρι τη σφαγή. Τα αρνιά οδηγούνταν για σφαγή κάθε 3 εβδομάδες από τον απογαλακτισμό (τέλη Ιουνίου). Η τελική σφαγή έγινε πριν από το τέλος της περιόδου βόσκησης (αρχές Δεκεμβρίου).

  Πρόσθετο συμπλήρωμα συμπυκνώματος ανά προβατίνα με τρίδυμα και τους απογόνους της, σε σχέση με προβατίνα με δίδυμα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Οι προβατίνες που εκτρέφουν τρίδυμα και οι απόγονοί της έλαβαν επιπλέον 85 κιλά συμπύκνωμα σε σύγκριση με τις προβατίνες που εκτρέφουν δίδυμα. Κατά συνέπεια, το επιπλέον κόστος εκτροφής του επιπλέον αρνιού μέχρι τον απογαλακτισμό ήταν περίπου 35 €.

  Η μέση επίδραση του τύπου γέννησης και του τύπου εκτροφής στην απόδοση του αρνιού για τα κοπάδια παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Τα αρνιά που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν ως μονά ήταν περίπου 7 κιλά βαρύτερα κατά τον απογαλακτισμό και εσφάγησαν 42 ημέρες νωρίτερα από τα αρνιά που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν ως δίδυμα. Εν τω μεταξύ, τα αρνιά που γεννήθηκαν ως δίδυμα και εκτράφηκαν ως μόνα ήταν περίπου 3 κιλά βαρύτερα κατά τον απογαλακτισμό και σφαγιάστηκαν 23 ημέρες νωρίτερα από τα αρνιά που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν ως δίδυμα. Η διαφορά στο βάρος απογαλακτισμού μεταξύ μονών και διδύμων οφειλόταν σε ένα συνδυασμό διαφορών στο βάρος γέννησης και στην προσφορά γάλακτος που ήταν διαθέσιμη από την μητέρα. Οι προβατίνες που εκτρέφουν δίδυμα παράγουν κατά μέσο όρο 40% περισσότερο γάλα από τις προβατίνες που ακολουθούν παρόμοια δίαιτα και εκτρέφουν μονά. Κατά συνέπεια, ένα αρνί που εκτρέφεται ως δίδυμο λαμβάνει 30% λιγότερο γάλα από ένα αρνί που εκτρέφεται ως μονό.

  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι προβατίνες που γεννούν και μεγαλώνουν τρίδυμα έλαβαν 0,5 kg συμπυκνώματος ημερησίως για 5 εβδομάδες μετά τον τοκετό, και οι απόγονοί τους λάμβαναν έως και 300 g συμπυκνώματος/αρνί ημερησίως μέχρι τον απογαλακτισμό – τα αρνιά τους είχαν παρόμοιο βάρος κατά τον απογαλακτισμό και την ίδια ηλικία κατά τη σφαγή ως αρνιά που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν ως δίδυμα (Πίνακας 2).

   συμπεράσματα

   1. Τα αρνιά που εκτρέφονταν ως τρίδυμα είχαν παρόμοιο βάρος στον απογαλακτισμό με τα δίδυμα αρνιά.
   2. Το κόστος εκτροφής του πρόσθετου αρνιού αντιστοιχεί σε 35 € και αυτό αντιπροσωπεύει μια αναλογία οφέλους προς κόστος 4:1.
   3. Οι πολύδυμες προβατίνες μπορούν να διατηρηθούν για να διατηρήσουν υψηλή παραγωγικότητα και περιθώριο κέρδους.

   Table 1: Συμπλήρωμα συμπυκνώματος προβατίνα με τρίδυμα και τους απογόνους της

   Συμπυκνώματα kg

   Προβατίνα – Επιπλέον συμπύκνωμα στο τέλος της εγκυμοσύνης

   – 5 εβδομάδες γαλουχίας @ 0,5 kg/ημέρα

   Αρνιά – Έως 300g/αρνί ημερησίως για 3 αρνιά

   8

   18

   60

   Σύνολο 86

   Πίνακας 2. Επίδραση του μεγέθους τοκετοομάδας και του τρόπου θηλασμού στις αποδόσεις των αμνών

   Μέγεθος τοκετοομάδας
   Μονόδυμο Δίδυμο Τρίδυμα
   Τρόπος θηλασμού 1 1 2 1 2 3
   Βάρος γέννησης (κιλά) 5.6 4.5 3.7
   Βάρος απογαλακτισμού (κιλά) 35.5 33.4 29.5 30.9 28.4 30.0
   Ηλικία κατά τη σφαγή (ημέρες) 154 177 196 192 204 196

   (Keady et al 2018)

   Οι προβατίνες που εκτρέφουν τρίδυμα λαμβάνουν συμπύκνωμα μετά τον τοκετό και τα αρνιά τους έχουν πρόσβαση σε έως και 300 g συμπυκνώματος ημερησίως

   Θεμα: Διατροφή/ Διαχείριση

   Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα:: κρεοπαραγωγά

   Κατηγορία ζώου: Προβατίνες/ Αμνοί

    

    

    

    

    

    

    

   Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα