Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ιταλικα Τουρκικα

Διαχείριση παρασιτισμού σε ζώα βοσκής

Λύση:Διαχείριση παρασιτισμού σε ζώα βοσκής

Στόχος:Μέτρα διαχείρισης για τη διακοπή του κύκλου μόλυνσης των ζώων στη βοσκή από τα παράσιτα που αποβάλλονται από άλλα παρασιτισμένα ζώα και φιλοξενούνται στη βλάστηση.

Περιγραφή:

Ο παρασιτισμός από ενδο- και έξω-παράσιτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη βόσκηση. Η μόλυνση των ζώων γίνεται μέσω ορισμένων μορφών ζωής των παρασίτων που αποβάλλονται από παρασιτισμένα ζώα που βόσκουν στον βοσκότοπο (π.χ. αυγά που εξελίσσονται σε προνύμφες), εξελίσσονται στη βλάστηση και στη συνέχεια καταναλώνονται από άλλα ζώα που βρίσκονται στη βοσκή. Αυτές οι μορφές ζωής, όταν καταποθούν, μολύνουν τα ζώα και πολλαπλασιάζονται, συνεχίζοντας έτσι τον κύκλο της μόλυνσης. Επομένως, οι τεχνικές διαχείρισης της βόσκησης που διακόπτουν τον κύκλο της μόλυνσης από παράσιτα μπορούν να ελέγξουν ουσιαστικά τα ενδο-παράσιτα στα πρόβατα.

Θεματική ενότητα: Διατροφή/Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: όλα

Ανάγκη/ζήτημα: Παράσιτα/Βοσκότοποι και διαχείριση βοσκής

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ελλάδα

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Τα μέτρα διαχείρισης της βόσκησης για τη διακοπή αυτού του κύκλου στη βοσκή μπορούν να είναι τα παρακάτω:

1) μείωση των ζώων βοσκής σε μια δεδομένη περιοχή και σίγουρα κάτω από την βοσκοϊκανότητα, μέτρο το οποίο επιβραδύνει τον ρυθμό μόλυνσης,

2) εναλλαγή ζωικών ειδών σε μια δεδομένη περιοχή ( π.χ. μια περίοδος βοσκής προβάτων ακολουθείται από βόσκηση βοοειδών), επειδή ορισμένα από τα παράσιτα είναι ειδικά για ένα συγκεκριμένο είδος ζώου και έτσι διακόπτεται ο κύκλος της μόλυνσης,

3) μεταφορά μιας νέας ομάδας ζώων σε «καθαρό» βοσκότοπο, το οποίο μπορεί να γίνει ύστερα από αποπαρασίτωση (μέσω ενός συνθετικού φαρμάκου) του κοπαδιού που βοσκούσε προηγουμένως, αρκετά νωρίς ώστε να «καθαριστεί» από τα παράσιτα ο βοσκότοπος,

4) εφαρμογή της περιστροφικής βόσκησης, περιλαμβάνοντας μεταξύ των περιόδων βοσκής μεγάλα διαστήματα ανάπαυσης για να διακοπεί ο κύκλος των παρασίτων,

5) εισαγωγή των ζώων σε βοσκότοπους στους οποίους καλλιεργούνται με φυτά που διαθέτουν ανθελμινθικές ιδιότητες (όπως ονοβρυχίδα, κιχώριο, πικραλίδα κ.λπ.)

Αναμενόμενα οφέλη:

Αυξημένη παραγωγή ανά ζώο, μειωμένα ποσοστά μόλυνσης, χαμηλότερο ποσοστό εφαρμογής ανθελμινθικών φαρμάκων άρα χαμηλότερο κόστος θεραπειών και υπολειμμάτων φαρμάκων στα ζωικά προϊόντα, χαμηλότερα υπολείμματα φαρμάκων και υποπροϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ιταλικα Τουρκικα