Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα

Management of replacements

Όνομα ενημερωτικού φύλλου: Διαχείριση ζώων αντικατάστασης

Ανάγκη / ζήτημα: Διαχείριση θηλυκών αμνών αντικατάστασης

Εισαγωγή:

Η διαχείριση των θηλυκών αμνών αντικατάστασης είναι αρκετά σημαντική σε μια προβατοτροφική εκμετάλλευση και παρέχει μεγάλα οφέλη για τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Τα θηλυκα ζώα αντικατάστασης αποτελούν σημαντικό κόστος στα παραγωγικά συστήματα όψιμης παραγωγής αρνιών. Το κόστος μιας προβατίνας αντικατάστασης που θα ενταχθεί στο κοπάδι σε ηλικία περίπου 18 μηνών ισοδυναμεί με το 25% της αξίας της παραγωγής σφάγιου αρνιού που θα παράγει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Μια επιλογή για τη μείωση του κόστους ζώων αντικατάστασης είναι να εκτρέφετε τα δικά σας θηλυκά αρνιά αντικατάστασης. Αυτά τα θηλυκά αρνιά θα μπορούσαν να γεννήσουν για πρώτη φορά στην ηλικία του ενός έτους με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η εκτροφή θηλυκών αρνιών αντικατάστασης μπορεί να έχει πολλά οφέλη, αλλά απαιτείται καλή διαχείριση και μειώνει το κόστος αντικατάστασης και επομένως βελτιώνει το καθαρό περιθώριο κέρδους. Όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι εκτρέφουν τα δικά τους θηλυκά αντικατάστασης αντί να αγοράζουν ενήλικες ή μικρότερες προβατίνες. Αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση, αφού η οχεία θηλυκών σε ηλικία 7 έως 8 μηνών, ώστε να γεννήσουν στην ηλικία του ενός έτους περίπου, παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

οι προβατίνες εισέρχονται στην παραγωγή περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης τους,

-μειώνεται το μεσοδιάστημα μεταξύ των γενεών, με αποτέλεσμα την ταχύτερη γενετική βελτίωση,

-αυξάνει τη διαρκεια της παραγωγική ζωής των προβατινών,

-εντοπίζονται οι πιο παραγωγικές προβατίνες και μειώνεται ο κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών στο κοπάδι.

  Επιλέγοντας ζώα αντικατάστασης

  Η επιλογή θηλυκών αντικατάστασης που είναι γενετικά ανώτερα είναι βασικό για να έχουμε ένα παραγωγικό, κερδοφόρο κοπάδι. Περίπου το 15-20% του κοπαδιού χρειάζεται να αντικαθίσταται ετησίως ώστε να διατηρείται σταθερό το μέγεθος του κοπαδιού. Η αναπαραγωγή θηλυκών αντικατάστασης από το δικό σας κοπάδι έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων ότι σας επιτρέπει να οχεύεται τις προβατίνες με τις καλύτερες επιδόσεις στο κοπάδι με αρσενικά υψηλής γενετικής αξίας. Το σύστημα σάς επιτρέπει να εκτρέφετε τις προβατίνες με τις καλύτερες επιδόσεις στο κοπάδι με αρσενικά υψηλής γενετικής αξίας. Ιδανικά, τα πιθανά θηλυκα αρνιά αντικαταστασης εντοπίζονται για πρώτη φορά κατά τη γέννηση χρησιμοποιώντας κριτήρια όπως αρνιά που γεννιούνται χωρίς βοήθεια, ζωηρά, που θηλαζουν γρήγορα, από μητέρα με πολύ γάλα και καλή μητρική ικανότητα. Απαιτείται μόνιμη αναγνώριση χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική αναγνώριση ή ενώτιο. Κατά τον απογαλακτισμό, αυτή η ομάδα πιθανών ζώων αντικατάστασης μπορεί να επιλεγεί με βάση αρνιά που είναι υγιή, έχουν καλή διαμόρφωση και είναι καλά αναπτυγμένα για την ηλικία τους.

  Προκλήσεις:

  Η διατήρηση-εκτροφή θηλυκών αρνιών αντικατάστασης μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά, αλλά είναι απαραίτητη η καλή διαχείριση. Τα αρνιά πρέπει να έχουν το σωστό βάρος κατά την οχεία. Το βάρος κατά την οχεία είναι σημαντικό γιατί έχει μεγάλη επίδραση στο ποσοστό εγκυμοσύνης και στο μέγεθος της τοκετοομάδας, στον αριθμό των αρνιών που απογαλακτίζονται και στο βάρος που θα έχουν την επόμενη αναπαραγωγική περίοδο. Τα αρνιά αντικατάστασης πρέπει να έχουν αποκτήσει το 56-65% του ώριμου σωματικού τους βάρους, ανάλογα με τη φυλή, τη στιγμή της οχείας. Η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι επίσης πολύ σημαντική, γιατί όχι μόνο ταΐζετε για να καλύψετε τις ανάγκες του αναπτυσσόεμνου εμβρύο και τις ανάγκες συντήρησης της εγκύου νεαρής προβατίνας, αλλά και για να καλύψετε τις ανάγκες ανάπτυξης της νεαρής προβατίνας. Στα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης πρέπει να χορηγηθεί μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών νωρίτερα από τις ώριμες προβατίνες, για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι είναι οι καλές εγκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούνται κατά την εκτροφή αρνιών αντικατάστασης. Απαιτείται επαρκής αριθμός κριών για αναπαραγωγή, καθώς και καλές εγκαταστάσεις για τον τοκετό. Τα νεαρά θηλυκά θα χρειαστούν μια επιπλέον μέρα στο κελί τοκετού, σε σύγκριση με μια ενήλικη προβατίνα, επομένως απαιτείται επιπλέον χώρος. Μετά τον τοκετό απαιτείται καλυτερη διαχείριση και τροφή Μια νεαρή προβατίνα με δίδυμα θα πρέπει να λαμβάνει μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών για πέντε εβδομάδες μετά τον τοκετό, και τα αρνιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εναρκτήριο σιτηρέσιο, ώστε να αναπτύσσονται με ρυθμό 300 γραμμάρια ανά ημέρα ώστε να μειωθεί η πίεση στη νεαρή προβατίνα. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ξεχωριστή ομάδα από το ενηλικο κοπάδι. Απαιτούνται περισσότερες εισροές, όπως ζωοτροφές και υποδομές και δεν ταιριάζουν σε κάθε σύστημα, ωστόσο υπάρχουν πολλά οφέλη από την εκτροφή θηλυκών αμνών αντικατάστασης, και συγκεκριμένα αύξηση της παραγωγής ζωής και μείωση του κόστους παραγωγής. Οι συχνά αυξημένες απαιτήσεις σε εργασία, μπορεί να αποθαρρύνουν τους κτηνοτρόφους από την εφαρμογή αυτού του συστήματος , ωστόσο, τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους, θεωρούνται σημαντικά.

  Με καλή διαχείριση και διατροφή, τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης θα μπορούσαν να βελτιώσουν την οικονομική βιωσιμότητα των εκτροφών και να μειώσουν τον αριθμό των θηλυκών αναπαραγωγής που διατηρούνται. Πώς να διαχειρίζεστε με επιτυχία την αναπαραγωγή θηλυκών αρνιών αντικατάστασης:

  Θεμα: διαχείριση

  Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

  Κατηγορία ζώου: Ζώα αντικατάστασης

  Βασικά μηνύματα

  -Τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης έχουν χαμηλότερη γονιμότητα από τις ώριμες προβατίνες, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγικής ζωής εάν διαχειρίζονται σωστά.

  – παρέχουν μια πηγή εισοδήματος

  – θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται ανά κιλό κρέατος, που παράγεται, κατά περίπου 9,4% σε διάστημα έξι ετών

  -Κατά τη διάρκεια της πρώτης και μέσης περιόδου της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης απαιτούν 20% περισσότερη τροφή από τις ώριμες προβατίνες για να διατηρήσουν τη συνεχή ανάπτυξη του σώματος για να επιτύχουν το 80% του ώριμου σωματικού τους βάρους.

  -Τα θηλυκα αρνιά αντικατάστασης δεν χρειάζονται επιπλέον τάισμα τις τελευταίες έξι εβδομάδες της εγκυμοσύνης – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα αρνιά.

  -Τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης έχουν χαμηλότερη γονιμότητα από τις ώριμες προβατίνες, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγικής ζωής εάν διαχειρίζονται σωστά.

  – παρέχουν μια πηγή εισοδήματος

  – θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται ανά κιλό κρέατος, που παράγεται, κατά περίπου 9,4% σε διάστημα έξι ετών.

  -Κατά τη διάρκεια της πρώτης και μέσης περιόδου της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης απαιτούν 20% περισσότερη τροφή από τις ώριμες προβατίνες για να διατηρήσουν τη συνεχή ανάπτυξη του σώματος για να επιτύχουν το 80% του ώριμου σωματικού τους βάρους.

  -Τα θηλυκα αρνιά αντικατάστασης δεν χρειάζονται επιπλέον τάισμα τις τελευταίες έξι εβδομάδες της εγκυμοσύνης – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα αρνιά.

  συμβουλές για τη διαχείριση των θηλυκών αρνιών αντικατάστασης

  Βεβαιωθείτε ότι η διαχείριση των θηλυκών αρνιών αντικατάστασης γίνεται χωριστά από τις ώριμες προβατίνες όλο το χρόνο

  • Βεβαιωθείτε ότι κάνετε έλεγχο εγκυμοσύνης για να αναγνωρίσετε τα μη έγκυα ζώα και το μέγεθος της τοκετοομάδας
  • Ιδανικά, τα θηλυκά αρνιά αντικατάστασης θα πρέπει να γεννήσουν και να εκθρέψουν ένα αρνί, ενώ τα επιπλέον αρνιά θα πρέπει να δίνονται σε παρένθετες μητέρες.
  • Στα αρνιά τους θα πρέπει να τρέφονται με εναρκτήριο μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών και να απογαλακτίζονται σε ηλικία 9-12 εβδομάδων

  Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα