Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα

Διαχείριση δείκτη θρεπτικής κατάστασης προβατίνας κατά τη διάρκεια του έτους

Ανάγκη / ζήτημα:Η διαχείριση της θρεπτικής κατάστασης της προβατίνας θα εξαρτηθεί από το φυσιολογικό στάδιο (κύηση, γαλουχία και ξηρά περίοδος) και μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία σε νόσηση ή/και τη διάγνωση της νόσου. Ο δείκτης θρεπτικής κατάστασης επηρεάζει την παραγωγικότητα του κοπαδιού.

Εισαγωγή:

Η βαθμολόγηση του δείκτη θρεπτικής κατάστασης του σώματος είναι μια μέθοδος αξιολόγησης των αποθεμάτων λίπους και βασίζεται στην ψηλάφηση των πλευρών, η ραχιαία επιφάνεια των τελευταίων θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων, καθώς και η ψηλάφηση των κοκκυγικών σπονδύλων της ουράς του ζώου. Οι βαθμολογίες, που κυμαίνονται από 1 (πολύ αδύνατα) έως 5 (παχύσαρκα), θα πρέπει να συγκριθούν με τους στόχους του ποιμνίου για το κάθε φυσιολογικό στάδιο για να διευκολυνθεί η διατροφική διαχείριση: τα ζώα που βρίσκονται κάτω από/πάνω από τον στόχο θα πρέπει να διαχειρίζονται (σε ξεχωριστές ομάδες) για να αυξήσουν ή να μειώσουν τον δείκτη θρεπτικής κατάστασής τους, αυξάνοντας έτσι την αναλογία των ζώων στο ποίμνιο που έχουν τον επιθυμητό δείκτη θρεπτικής κατάστασης.

Πώς να αξιολογήσετε τον Δείκτη Θρεπτικής Κατάστασης στα πρόβατα

Η βαθμολογία της κατάστασης του σώματος αξιολογείται με την ψηλάφηση κάθε προβατίνας ξεχωριστά, κατά μήκος της ραχιαίας επιφάνειας των τελευταίων θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων ακριβώς πίσω από την τελευταία πλευρά και πάνω από τα νεφρά καθώς και η ψηλάφηση των κοκκυγικών σπονδύλων της ουράς του ζώου (Εικόνες 1 και 2) ως εξής:

 1. Νιώστε τον βαθμό στρογγυλότητας των ακανθωδών απολήξεων χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων.
 2. Νιώστε τις άκρες των εγκάρσιων πλευρών χρησιμοποιώντας την πίεση των δακτύλων για αιχμηρότητα ή στρογγυλότητα.
 3. Πιέστε τα δάχτυλα στην περιοχή μεταξύ της ακανθωτής και εγκάρσιας απόφυσης για να προσδιορίσετε την κάλυψη του μυ από λίπος.

Μια σύντομη περιγραφή για κάθε μία από τις βαθμολογίες έχει ως εξής:

Βαθμολογία 0: Δεν είναι δυνατό να ανιχνευθεί κάποιος μυϊκός ή λιπώδης ιστός μεταξύ του δέρματος και των οστών. Το ζώο είναι εξαιρετικά αδυνατισμένο και κοντά στον θάνατο. Η βαθμολογία 0 σπάνια εμφανίζεται σε εκτροφές στην Ιρλανδία.

Βαθμολογία 1: Οι ακανθώδεις και εγκάρσιες αποφύσεις είναι αιχμηρές και εμφανείς με διακριτό κενόμεταξύ κάθε απόφυσης. (Figure 3).

Βαθμολογία 2: Οι ακανθώδεις και εγκάρσιες αποφύσεις είναι εμφανείς αλλά ομαλές. Είναι δυνατό να πιέσετε τα δάχτυλα κάτω από τις εγκάρσιες αποφύσεις με ελαφριά πίεση.

Βαθμολογία 3:Οι ακανθώδεις αποφύσεις είναι ομαλές και στρογγυλεμένες, ανιχνεύσιμες με ελαφριά πίεση. Οι εγκάρσιες αποφύσεις είναι ομαλές και στρογγυλεμένες και τα άκρα είναι ανιχνεύσιμα μόνο με σταθερή πίεση. Ο επιμύκης ραχιαίος έχει λίγο λίπος. (Figure 4).

Βαθμολογία 4: Οι ακανθώδεις αποφύσεις μπορούν να ανιχνευθούν μόνο με πίεση ως μία σκληρή γραμμή. Οι εγκάρσιες αποφύσεις δεν μπορούν να ανιχνευθούν. Ο μυς περιβάλλεται από μέτριο βαθμό λίπους.

Βαθμολογία 5: Ούτε οι ακανθώδεις ούτε οι εγκάρσιες αποφύσεις γίνονται αισθητές, ακόμη και με πίεση. Υπάρχει ένα παχύ κάλυμμα λίπους γύρω από τον επιμήκη ραχιαίο. Υπάρχει μια υποχώρηση κατά μήκος του λίπους της μέσης γραμμής όπου κανονικά θα ήταν αισθητές οι ακανθώδεις αποφύσεις. (Figure 5).

Οι έμπειροι χειριστές χρησιμοποιούν μισές βαθμολογίες (δηλαδή 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, κ.λπ.) για να επιτρέψουν την ακριβέστερη πρόβλεψη της θρεπτικής κατάστασης της προβατίνας.

Οι γενικοί στόχοι για τα κρεοπαραγωγά πρόβατα είναι οι εξής:

 

Πεδινές

Ορεινές

ενδιάμεσες

Απογαλακτισμός

2.5-3.0

2

2

Ζευγάρωμα

3.5-4.0

3

2.5

Μέσα εγκυμοσύνης (3 μήνες μετά το ζευγάρωμα)

3.0 – 3.5

2.5

2

Τοκετός

3.0 – 3.5

2.5

2

 

Οι στόχοι είναι χαμηλότεροι για πιο εκτεταμένα περιβάλλοντα λόγω των τύπων των φυλών που χρησιμοποιούνται – η εξοικείωση με τις βαθμολογίες θρεπτικής κατάστασης που παρατηρούνται στο ποίμνιό σας σε διαφορετικές εποχές του έτους είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η μέθοδος και οι στόχοι είναι σωστοί για τις φυλές σας, την ηλικιακή δομή του ποιμίου, το προσωπικό και το περιβάλλον.

Δείκτης θρεπτικής κατάστασης και κατάσταση υγείας:

Η επίτευξη των στόχων θρεπτικής κατάστασης μπορεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα του κοπαδιού όταν εκτίθεται σε ασθένειες. Επιπλέον, εάν η θρεπτική κατάσταση των προβατικών δεν βελτιώνεται όταν διαχειρίζονται για βελτίωση του ΔΘΚ, μπορεί να υπάρχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας. Εάν ορισμένα ζώα βρίσκονται σε καλό επίπεδο διατροφής και ο δείκτης θρεπτικής κατάστασής τους δεν βελτιώνεται, εξετάστε το ενδεχόμενο να διερευνήσετε πιθανά ζητήματα υγείας που μπορεί να περιορίζουν την παραγωγικότητά τους.

Θρεπτική κατάσταση και παραγωγικότητα:

Διατηρώντας το ποίμνιο στη σωστή θρεπτική κατάσταση την περίοδο πριν τις οχείες (3,5 έως 4,0 στα κρεοπαραγωγά πρόβατα, 3-3,5 στα πρόβατα γαλακτοπαραγωγής) ο αριθμός των αμνών ανά προβατίνα θα αυξηθεί μέσω αυξημένης πολυδυμίας και μείωσης των ζώων που δεν γονιμοποιούνται. Στα κρεοπαραγωγά πρόβατα η αύξηση του δείκτη θρεπτικής κατάστασης κατά μία μονάδα κατά την οχεία(εντός των ορίων 2,5 έως 4) θα αυξήσει το μέγεθος της τοκετοομάδας κατά 0,13 αρνιά ανά προβατίνα και τον αριθμό των αμνών που απογαλακτίζονται ανά προβατίνα κατά 0,10. Στα πρόβατα γαλακτοπαραγωγής, η αύξηση του δείκτη θρεπτικής κατάστασης κατά μία μονάδα κατά την οχεία (εντός ορίων 2,5 έως 4) θα αυξήσει το μέγεθος της τοκετοομάδας κατά 0,20 αρνιά ανά προβατίνα και τον αριθμό των αμνών που απογαλακτίζονται ανά προβατίνα κατά 0,15 ενώ επίσης θα αυξήσει την γαλακτοπαραγωγή κατά 12 kg ανά γαλακτική περίοδο σε ενήλικες προβατίνες.

  Θεματική ενότητα: : Υγεία/Διατροφή/Διαχείριση

  Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: κρεοπαραγωγά

  Κατηγορία ζώου: Προβατίνα

  Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Τουρκικα