Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Αμινοξέα στη διατροφή

Όνομα ενημερωτικού φύλλου:Αμινοξέα στη διατροφή

Ανάγκη / ζήτημα: Περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο σιτηρέσιο (συμπυκνωμένες ζωοτροφές + χονδροειδής ζωοτροφές)

Εισαγωγή:

Η προσθήκη αμινοξέων στη διατροφή των προβάτων και των αιγών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας και της παραγωγικότητα τους. Η διαχείριση των αμινοξέων στη διατροφή και την παραγωγή των προβάτων έχει δύο βασικούς στόχους – τη δυνατότητα επίτευξης του γενετικού δυναμικού όσον αφορά την παραγωγικότητα και τη διατήρηση της καλής υγείας των ζώων (Liu and Masters 2000, 2003). Η προβατοτροφία προμηθεύει κρέας, γάλα και μαλλί, και τα ποσοστά κατακράτησης πρωτεϊνών σε αυτά τα προϊόντα θεωρείται κυρίαρχος παράγοντας της παραγωγικότητας. Ως εκ τούτου, η διαχείριση της διατροφής με αμινοξέα για αυτές τις παραγωγικές διεργασίες στοχεύει στην αύξηση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της πρωτεϊνοσύνθεσης στον μαστικό αδένα και στο θυλάκιο της τρίχας και στην εναπόθεση πρωτεϊνών ως αύξηση του σωματικού βάρους – διαφορά μεταξύ πρωτεϊνοσύνθεσης και πρωτεϊνόδιάσπασης. (Wu 2018).

Γενικές παρατηρήσεις

Οι διαιτητικές πρωτεΐνες αφομοιώνονται στο γαστρεντερικό σωλήνα και τα αμινοξέα που προκύπτουν απορροφώνται στο σώμα και μεταφέρονται σε σημεία πρωτεϊνοσύνθεσης για να καλύψουν τις απαιτήσεις του ζώου. Στα ζώα εκτροφής, η ποιότητα και η ποσότητα της διαιτητικής πρωτεΐνης συνήθως αναφέρεται ως «προφίλ» (αναλογίες μεμονωμένων αμινοξέων προς τα συνολικά αμινοξέα ή τη συνολική πρωτεΐνη) και ως οι ποσότητες των απαραίτητων αμινοξέων που εισέρχονται στο λεπτό έντερο. Στα μηρυκαστικά, σε αντίθεση με τα μονογαστρικά ζώα, η διαιτητική πρωτεΐνη αποδομείται από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας σε αμμωνία, αμινοξέα και πεπτίδια που οι μικροοργανισμοί στη συνέχεια χρησιμοποιούν ως πηγές αζώτου για να υποστηρίξουν τη δική τους ανάπτυξη (Wu 2018). Οι περισσότερες διαιτητικές πρωτεΐνες αποδομούνται από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας και χρησιμοποιούνται από αυτά τα μικρόβια ως πηγή αζώτου για τη σύνθεση των πρωτεϊνών τους, και αυτή η μικροβιακή πρωτεΐνη εισέρχεται στο λεπτό έντερο και χρησιμοποιείται από τον ξενιστή (Agricultural Research Council 1984), ωστόσο κάποια διαιτητική πρωτεΐνη μπορεί να ξεφύγει από την αποικοδόμηση. Κατά συνέπεια, το προφίλ αμινοξέων της μικροβιακής πρωτεΐνης της μεγάλης κοιλίας χρησιμοποιείται ως προσέγγιση του προφίλ που είναι διαθέσιμο στον ξενιστή, εκτός εάν η διαιτητική πρωτεΐνη έχει υποστεί επεξεργασία για να ενισχυθεί ο ρυθμός της πρωτεΐνης που διαφεύγει την αποδόμηση στη μεγάλη κοιλία.

Στα παραγωγικά ζώα, ο πρωταρχικός σκοπός της διαχείρισης των αμινοξέων στη διατροφής τους είναι η αντιστοίχιση του προφίλ των αμινοξέων, ιδίως των απαραίτητων αμινοξέων, στην πρωτεΐνη στο λεπτό έντερο [δηλαδή, την μεταβολιστέα πρωτεΐνη (MP) στα μηρυκαστικά)] με το προφίλ αμινοξέων στα προϊόντα. Αυτή η διαχείριση βασίζεται σε μία υπόθεση ότι το σώμα δεν χρειάζεται να τροποποιήσει το προφίλ αμινοξέων των μεταβολιστέων πρωτεϊνών κατά την de novo πρωτεϊνοσύνθεση επειδή οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης των διαιτητικών αμινοξέων. Για να προσδιοριστεί αυτή η σχέση εφοδιασμού-αναγκών, μια βασική στρατηγική είναι η σύγκριση του προφίλ των αμινοξέων της μεταβολιστέας πρωτεΐνης με εκείνου των ζωικών προϊόντων. Εάν η ποσότητα ενός απαραίτητου αμινοξέος στη μικροβιακή πρωτεΐνη της μεγάλης κοιλίας είναι πολύ χαμηλότερη από την ποσότητα στην πρωτεΐνη του προϊόντος, είναι πιθανό η χορήγηση μέσω της διατροφής αυτού του αμινοξέος να μην καλύπτει τις ανάγκες του ζώου.

Χορήγηση αμινοξέων κατά τη γαλουχία

Η παροχή αμινοξέων είναι σημαντική γιατί εμπλέκονται στη σύνθεση των πρωτεϊνών του γάλακτος καθώς και στον πολλαπλασιασμό και τη λειτουργία των μαστικών κυττάρων. Προστατευμένα αμινοξέα έχουν χρησιμοποιηθεί σε προβατίνες που θηλάζουν για να αυξήσουν την παραγωγή γάλακτος κατά το θηλασμό (Lynch et al., 1991; Baldwin et al., 1993) ή τις περιόδους αρμέγματος (Bocquier et al., 1994). Οι Lynch et al. (1991) μελέτησαν τη συμπλήρωση με Μεθειονίνη (0,11%) και Λυσίνη (0,28%) δύο μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για θηλάζουσες προβατίνες που ποικίλλουν ως προς το επίπεδο πρωτεΐνης τους (10 και 16% ακατέργαστη πρωτεΐνη). Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν έδειξαν υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή (+11%) στις προβατίνες που διατρέφονταν με το μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά η διαφορά δεν ήταν σημαντική. Η πρωτεΐνη του γάλακτος δεν επηρεάστηκε επίσης από τις δύο πειραματικές διατροφικές επεμβάσεις. Η προσθήκη της προστατευμένης Μεθειονίνης (0,2%) στο μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών παρήγαγε μικρές (+2%) και όχι σημαντικές αυξήσεις στην ποσότητα του γάλακτος και στην πρωτεΐνη του γάλακτος όπως διαπιστώθηκε από τους Baldwin et al. (1993) σε θηλάζουσες προβατίνες Dorset. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του γάλακτος μπορεί να αυξηθεί με την προσθήκη 3 ή 6 g/ημέρα προστατευμένης Μεθειονίνης κατά την έναρξη της περιόδου αρμέγματος στις προβατίνες Lacaune (Bocquier et al., 1994). Οι προβατίνες είχαν θετικό ισοζύγιο θρεπτικών συστατικών (117-120% και 120-140% των απαιτήσεων σε ενέργεια και πρωτεΐνη, αντίστοιχα). Η ανταπόκριση στη Μεθειονίνη ήταν υψηλότερη όταν το βασικό σιτηρέσιο βασιζόταν στο ενσίρωμα παρά στο σανό, υποδεικνύοντας ότι η περιεκτικότητα σε μεθειονίνη θα μπορούσε να είναι το οριακό αμινοξύ σε αυτό το τελευταίο σιτηρέσιο. Η ποσότητα γάλακτος και η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος δεν επηρεάστηκαν από το συμπλήρωμα.

Επιπτώσεις

Δεν φαίνεται να υπάρχουν «οριακά» αμινοξέα κατά τη διάρκεια της γαλουχίας στα πρόβατα. Το προφίλ των αμινοξέων είναι παρόμοιο μεταξύ του γάλακτος και της μικροβιακής πρωτεΐνης στη μεγάλη κοιλία, επομένως η μικροβιακή πρωτεΐνη φαίνεται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις για τη σύνθεση της πρωτεΐνης γάλακτος χωρίς ουσιαστική τροποποίηση. Εάν υπάρχει η διάθεση να χορηγηθούν προστατευμένες πρωτεΐνες, αυτό πρέπει να γίνεται μόνο κατά τα πρώτα στάδια της γαλουχίας όταν οι απαιτήσεις δεν είναι εύκολο να καλυφθούν.

    Θεμα: Διατροφή

    Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

    Κατηγορία ζώου:: Προβατίνες

    Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα