Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ιταλικα

Διαχείριση Αμινοξέων στην διατροφή

Όνομα ενημερωτικού φύλλου: Διαχείριση Αμινοξέων στην διατροφή

Ανάγκη / ζήτημα: Συγκέντρωση πρωτεΐνης στη διατροφή

Εισαγωγή:

Στα πρόβατα και τις κατσίκες, η διαχείριση των αμινοξέων στη διατροφή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας και της παραγωγικότητας. Η διαχείριση των αμινοξέων στη διατροφή και την παραγωγή των προβάτων έχει δύο βασικούς στόχους – την επίτευξη γενετικού δυναμικού για παραγωγικότητα και τη διατήρηση της καλής υγείας των ζώων (Liu and Masters 2000, 2003). Η προβατοτροφία προμηθεύει κρέας, γάλα και μαλλί, και τα ποσοστά κατακράτησης πρωτεϊνών σε αυτά τα προϊόντα είναι κυρίαρχος παράγοντας στην παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, η διαχείριση της διατροφής με αμινοξέα για αυτές τις παραγωγικές διεργασίες στοχεύει στην αύξηση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της πρωτεϊνοσύνθεσης στον μαστικό αδένα και στο θυλάκιο της τρίχας και στη διατήρηση πρωτεϊνών στην αύξηση του σωματικού βάρους – τη διαφορά μεταξύ πρωτεϊνοσύνθεσης και διάσπασης (Wu 2018).

Γενικές παρατηρήσεις

Οι διατροφικές πρωτεΐνες αφομοιώνονται στο γαστρεντερικό σωλήνα και τα αμινοξέα που προκύπτουν απορροφώνται στο σώμα και μεταφέρονται σε σημεία πρωτεϊνοσύνθεσης για να καλύψουν τις απαιτήσεις του ζώου. Στα ζώα εκτροφής, η ποιότητα και η ποσότητα της διατροφικής πρωτεΐνης συνήθως αναφέρονται ως «προφίλ» (αναλογίες μεμονωμένων αμινοξέων προς τα συνολικά αμινοξέα ή τη συνολική πρωτεΐνη) και ως οι ποσότητες των απαραίτητων αμινοξέων που εισέρχονται στο λεπτό έντερο. Στα μηρυκαστικά, σε αντίθεση με τα μονογαστρικά ζώα, η διατροφική πρωτεΐνη αποικοδομείται από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας σε αμμωνία, αμινοξέα και πεπτίδια που οι μικροοργανισμοί στη συνέχεια χρησιμοποιούν ως πηγές αζώτου για να υποστηρίξουν τη δική τους ανάπτυξη (Wu 2018). Οι περισσότερες διατροφικές πρωτεΐνες αποικοδομούνται από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας και χρησιμοποιούνται από αυτά τα μικρόβια ως πηγή αζώτου για τη σύνθεση των πρωτεϊνών τους, και αυτή η μικροβιακή πρωτεΐνη εισέρχεται στο λεπτό έντερο και χρησιμοποιείται από τον ξενιστή (Agricultural Research Council 1984), αλλά κάποια διατροφική πρωτεΐνη μπορεί να ξεφύγει από την αποικοδόμηση Κατά συνέπεια, το προφίλ αμινοξέων της μικροβιακής πρωτεΐνης της μεγάλης κοιλίας χρησιμοποιείται ως προσέγγιση του προφίλ που είναι διαθέσιμο στον ξενιστή, εκτός εάν η διατροφική πρωτεΐνη έχει υποστεί επεξεργασία για να ενισχύσει τον ρυθμό παράκαμψης της κοιλίας.

Στα ζώα εκτροφής, ο πρωταρχικός σκοπός της διαχείρισης της διατροφής με αμινοξέα είναι η αντιστοίχιση του προφίλ των αμινοξέων, ιδίως των απαραίτητων αμινοξέων, στην πρωτεΐνη στο λεπτό έντερο [δηλαδή, μεταβολιζόμενες πρωτεΐνες (MP) στα μηρυκαστικά)] με το προφίλ αμινοξέων των προϊόντων. Αυτή η διαχείριση βασίζεται σε μια υπόθεση ότι το σώμα δεν χρειάζεται να τροποποιήσει το προφίλ αμινοξέων στις μεταβολιζόμενες πρωτείνες in MP in de novo πρωτεϊνοσύνθεση επειδή οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των διατροφικών αμινοξέων. Για να προσδιοριστεί αυτή η σχέση προσφοράς-ζήτησης, μια βασική στρατηγική είναι η σύγκριση των προφίλ αμινοξέων στις μεταβολιζόμενες πρωτείνες με αυτά των ζωικών προϊόντων. Εάν η ποσότητα ενός απαραίτητου αμινοξέος στη μικροβιακή πρωτεΐνη της μεγάλης κοιλίας είναι πολύ χαμηλότερη από την ποσότητα στην πρωτεΐνη του προϊόντος, είναι πιθανό η διατροφική προσφορά αυτού του αμινοξέος να μην καλύψει τη ζήτηση του σώματος.

αμινοξέα κατά τη γαλουχία

Η παροχή αμινοξέων είναι σημαντική γιατί εμπλέκονται στη σύνθεση των πρωτεϊνών του γάλακτος καθώς και στον πολλαπλασιασμό και τη λειτουργία των μαστικών κυττάρων. Προστατευμένα αμινοξέα έχουν χρησιμοποιηθεί σε προβατίνες που θηλάζουν για να αυξήσουν την παραγωγή γάλακτος κατά το θηλασμό (Lynch et al., 1991; Baldwin et al., 1993) ή τις περιόδους αρμέγματος (Bocquier et al., 1994). Οι Lynch et al. (1991) μελέτησαν τη συμπλήρωση με Μεθειονίνη (0,11%) και Λυσίνη (0,28%) δύο συμπυκνωμάτων για θηλάζουσες προβατίνες που ποικίλλουν ως προς το επίπεδο πρωτεΐνης τους (10 και 16% ακατέργαστη πρωτεΐνη). Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν έδειξαν υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή (+11%) στις προβατίνες που τρέφονταν με το συμπύκνωμα συμπληρωμένο με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά η διαφορά δεν ήταν σημαντική. Η πρωτεΐνη γάλακτος δεν επηρεάστηκε επίσης και από τα δύο πειραματικά σχήματα. Η συμπερίληψη της προστατευμένης Μεθειονίνης (0,2%) στο συμπύκνωμα παρήγαγε μικρές (+2%) και όχι σημαντικές αυξήσεις στην ποσότητα γάλακτος και στην πρωτεΐνη γάλακτος όπως παρατηρήθηκε από τους Baldwin et al. (1993) σε θηλάζουσες προβατίνες Dorset. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του γάλακτος μπορεί να αυξηθεί με την προσθήκη 3 ή 6 g/ημέρα προστατευμένης Μεθειονίνης κατά την έναρξη της περιόδου αρμέγματος στις προβατίνες Lacaune (Bocquier et al., 1994). Οι προβατίνες είχαν θετικό ισοζύγιο θρεπτικών συστατικών (117-120% και 120-140% των απαιτήσεων σε ενέργεια και πρωτεΐνη, αντίστοιχα). Η απόκριση στη Μεθειονίνη ήταν υψηλότερη όταν η βασική δίαιτα βασιζόταν σε ενσίρωση παρά σε σανό, υποδεικνύοντας ότι η περιεκτικότητα σε μεθειονίνη θα μπορούσε να είναι το περιοριστικό αμινοξύ σε αυτήν την τελευταία δίαιτα. Η ποσότητα γάλακτος και η περιεκτικότητα σε λιπαρά του γάλακτος δεν επηρεάστηκαν από το συμπλήρωμα.

Επιπτώσεις

Δεν φαίνεται να υπάρχουν «περιοριστικά» αμινοξέα κατά τη διάρκεια της γαλουχίας στα πρόβατα. Τα προφίλ αμινοξέων είναι πολύ παρόμοια για το γάλα και τα μικρόβια της μεγάλης κοιλίας, επομένως η μικροβιακή πρωτεΐνη φαίνεται να ταιριάζει με τις απαιτήσεις για τη σύνθεση της πρωτεΐνης γάλακτος χωρίς ουσιαστική τροποποίηση. Εάν υπάρχει επιθημία να χορηγηθούν προστατευμένες πρωτεΐνες, αυτό πρέπει να γίνεται μόνο κατά την πρώιμη γαλουχία όταν οι απαιτήσεις δεν είναι εύκολο να καλυφθούν.

    Θεμα: Διατροφή

    Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

    Κατηγορία ζώου:: Προβατίνες

    Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ιταλικα