Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Δείκτη θρεπτικής κατάστασης (ΔΘΚ) ως εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση της διατροφής των προβάτων

Λύση: Δείκτη θρεπτικής κατάστασης (ΔΘΚ) ως εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση της διατροφής των προβάτων

Στόχος: Να παρέχει ένα πρακτικό και εφαρμόσιμο εργαλείο για τους κτηνοτρόφους που έχουν ζητήματα σχετικά με τις διατροφικές απαιτήσεις του κοπαδιού τους.

Περιγραφή:

Η βαθμολογία του Δείκτη θρεπτικής κατάστασης (ΔΘΚ) των προβάτων είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι ως μία βοήθεια στη λήψη αποφάσεων στην εκτροφή και για την βελτιστοποίηση των αποδόσεων των ζώων.

Ο ΔΘΚ παρέχει μια υποκειμενική αξιολόγηση του λίπους και της μυϊκής μάζας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα με ψηλάφηση των ακανθώδων και εγκάρσιων αποφύσεων των οσφυϊκών σπονδύλων και αξιολογείται σε κλίμακα πέντε σημείων, με το 1 να αντιστοιχεί σε ένα ζώο πολύ αδύνατο και 5 σε ένα ζώο εξαιρετικά παχύ.

Ο ΔΘΚ έχει πλεονεκτήματα στην αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης του κοπαδιού, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση τόσο της διαχείριση των διατροφικών απαιτήσεων του κοπαδιού όσο και των αναπαραγωγικών παραμέτρων.

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία Ζώων: Όλα

Στόχος: Γνώση των διατροφικών απαιτήσεων (προβατίνες)

Επίπεδο λύσης: Θεωρητικό

Χώρα: Τουρκία

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:
 • Δεν απαιτεί εξοπλισμό
 • Τοποθετείστε το χέρι πάνω από τη σπονδυλική στήλη στην οσφυϊκή χώρα μεταξύ της τελευταία πλευράς και των οστών του ισχίου.
 • Αισθανθείτε το λίπος που καλύπτει τις σπονδυλικές αποφύσεις (το μέρος της σπονδυλικής στήλης που δείχνει προς τα πάνω και δεξιά ή αριστερά από το σπόνδυλο).
  • Όσο πιο εμφανή αισθάνεστε τα οστά, τόσο χαμηλότερη είναι η θρεπτική κατάσταση.
 • Βαθμολογήστε ανάλογα από το 1-5.
Αναμενόμενα οφέλη:
 • Πολύ καλύτερη απόδοση του κοπαδιού
 • Καλύτερη διατροφή και διαχείριση των ζωοτροφών.

Οικονομικές πτυχές

Ο ΔΘΚ επιτρέπει στον κτηνοτρόφο να ταξινομεί τα ζώα ανάλογα με την κατάσταση τους, γεγονός που βελτιώνει την παραγωγικότητα. Η εφαρμογή της ομαδοποίησης με βάση το ΔΘΚ μπορεί να αυξάνει το κόστος εργασίας, αλλά τα οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το όριο. Με υγιέστερα ζώα και καλύτερες συνθήκες υγιεινής, το κόστος των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα μειωθεί.

 

Περιβαλλοντίκες πτυχές

Ο ΔΘΚ θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διατροφής και της βόσκησης μέσω της καλύτερης ταξινόμησης των ζώων ανάλογα με το φυσικό τους στάδιο. Τα καλύτερα ζώα θα βελτιώσουν την κοινωνική αποδοχή των κτηνοτρόφων και την καλή διαβίωση των ζώων.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
 • Το μαλλί της προβατίνας μπορεί να δυσκολεύει την εκτίμηση
 • Τα πρόβατα πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα
 • Οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται εκπαίδευση για την εκτίμηση του ΔΘΚ
 • Θα πρέπει να εντοπίσετε το λίπος / μυική μάζα που καλύπτει το οστό και όχι την πυκνότητα του μαλλιού.
 • Το ίδιο άτομο θα πρέπει να κάνει την εκτίμηση σε όλα τα ζώα, έτσι ώστε να υπάρξει συνέπεια στο αποτέλεσμα
 • Μια άλλη σημαντική συμβουλή είναι να εκτιμηθεί κάθε προβατίνα με το ίδιο χέρι. Όταν το ίδιο άτομο ελέγχει κάθε προβατίνα με τον ίδιο τρόπο, είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστούν διακυμάνσεις μεταξύ των προβάτων.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα