Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Γνώση των αναγκών σε νερό των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής

Λύση: Γνώση των αναγκών σε νερό των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής

Στόχος: Να γνωρίζουμε τις ημερήσιες ποσότητες νερού που καταναλώνουν οι προβατίνες προκειμένου να προσαρμοστεί η διαθεσιμότητά τους

Περιγραφή:

Μετρητές νερού έχουν εγκατασταθεί σε περίπου δέκα κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Lacaune, προκειμένου να μετρηθούν οι ποσότητες νερού που καταναλώνονται από τις διάφορες κατηγορίες ζώων : προβατίνες σε γαλακτοπαραγωγή, έγκυες προβατίνες και θηλυκά αρνιά αντικατάστασης.

Δύο τύποι σιτηρεσίων λήφθηκαν υπόψη σε αυτή τη μελέτη, σιτηρέσια χονδροειδών και πλήρη σιτηρέσια, με μετρήσεις το χειμώνα και στη συνέχεια το καλοκαίρι για να μελετηθεί η επίδραση της θερμοκρασίας στην κατανάλωση νερού.

Τα αποτελέσματα που συνοψίζονται παρακάτω δίνουν μια ιδέα της καθημερινής κατανάλωσης νερού των ζώων.

Ενήλικες προβατίνες

Όπως αναμενόταν, η κατανάλωση διαφέρει αρχικά σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την παραγωγικότητα των προβατίνων. Το χειμώνα, οι προβατίνες που παράγουν περισσότερο γάλα (ελάχιστη παραγωγή 2 λίτρα γάλα/ημέρα), και ταΐζονται με σιτηρέσιο χονδροειδών, μπορούν να καταναλώνουν έως και 10 λίτρα νερό την ημέρα. Για τις έγκυες προβατίνες, αυτή η τιμή είναι περίπου 4 λίτρα. Με πλήρες σιτηρέσιο, οι προβατίνες καταναλώνουν περίπου 1,5 λίτρο λιγότερο την ημέρα.

Το καλοκαίρι, η επίδραση της παραγωγικότητας είναι ακόμα ορατή, αλλά η θερμοκρασία έχει επίσης σημαντική επίδραση, ειδικά στα ζώα που καταναλώνουν σιτηρέσιο χονδροειδών. Έτσι, παρατηρήθηκε μία διαφορά σχεδόν 1,5 λίτρου νερού ανά ημέρα μεταξύ θερμοκρασιών κάτω των 20 ° C και άνω των 30 ° C, για μία μέση ημερήσια παραγωγή 1 λίτρου γάλακτος.

 

Θηλυκά αρνιά αντικατάστασης

Η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται από τα αρνιά αντικατάστασης εξαρτάται φυσικά από το μέγεθός τους και επομένως από την ηλικία τους. Μόλις μάθουν πώς να πίνουν, η καθημερινή τους κατανάλωση είναι περίπου 1,5 λίτρο νερού. Από 100 ημερών και μετά, η κατανάλωση αυξάνεται και σταθεροποιείται περίπου στα 2,5 λίτρα την ημέρα, μέχρι το πρώτο τους τοκετό.

Συνοπτικά

Ενήλικες προβατίνες – Ξηρό σιτηρέσιο

Χειμώνας

Καλοκαίρι

Κατανάλωση νερού

Έγκυες

Σε γαλακτοπαραγωγή

Έγκυες

Σε γαλακτοπαραγωγή

ΠΓ < 2 λ/η

ΠΓ > 2 λ/η

Θ°C < 20

Θ°C > 30

Θ°C < 20

Θ°C > 30

λίτρα/ημέρα

4

7

10

2

4

2.5 με 5

4 με 6

Ενήλικες προβατίνες – Υγρό σιτηρέσιο

Χειμώνας

Καλοκαίρι

Κατανάλωση νερού

Έγκυες

Σε γαλακτοπαραγωγή

Έγκυες

Σε γαλακτοπαραγωγή

ΠΓ < 2 λ/η

ΠΓ > 2 λ/η

Θ°C < 20

Θ°C > 30

Θ°C < 20

Θ°C > 30

λίτρα/ημέρα

2.8

6

7

2

3.5

4 με 5

Θηλυκά αρνιά αντικατάστασης

Κατανάλωση νερού

Πριν τις 100 ημέρες

Από τις 100 ημέρες έως τοκετό

λίτρα/ημέρα

1.5

2.5

(προσαρμοσμένο και απλοποιημένο από Roussel et al, 2012, Casdar Eau)

Εφαρμογή: Λαμβάνοντας υπόψη αυτές οι αναφορές, είναι δυνατό να υπολογίσουμε τις ανάγκες σε νερό διαφορετικών ομάδων και κατηγοριών ζώων και να προσαρμόσουμε, όταν οι θερμοκρασίες το απαιτούν, την παροχή νερού. Αυτό απαιτεί είτε την εγκατάσταση νέων ποτιστρών είτε εντοπισμένες λύσεις σε περίπτωση υψηλής θερμότητας.

 

Θεμα: Διατροφή

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: Γαλακτοπαραγωγά

Κατηγορία ζώου : προβατίνα, ζώο αντικατάστασης

Ανάγκη / ζήτημα:Γνώση των διατροφικών αναγκών

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη

Αναμενόμενα οφέλη: Αποφυγή της πτώσης της γαλακτοπαραγωγής λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας νερού για τις προβατίνες

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί: Δυνατότητα αλλαγών/επενδύσεων σε υπάρχοντα κτίρια και τακτική ανανέωση εάν χρησιμοποιούνται εντοπισμένες λύσεις

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα