Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Γαστρεντερικά παράσιτα σε ενήλικες προβατίνες

Όνομα λύσης: Γαστρεντερικά παράσιτα σε ενήλικες προβατίνες

Στόχος: Μείωση των βέλτιστων συνθηκών για την επιβίωση των ελμίνθων και των προνυμφών τους, με στόχο την αποφυγή της προσβολής των προβατίνων

Περιγραφή:

Σε όλο τον κόσμο τα ενδοπαράσιτα προκαλούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας, που μπορεί να επιφέρει οικονομικές απώλειες.

 • Ο κύκλος ζωής των περισσότερων ελμίνθων ξεκινά εν μέρει στα λιβάδια.
 • Εξαρτάται από το διαφορετικό κλίμα, οι προνύμφες και τα αυγά των ελμίνθων στα βοσκοτόπια μπορούν να επιβιώσουν για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα και είναι δυνατόν να προσβάλουν τα ζώα που βόσκουν.
 • Η υγρασία, το ύψος του χόρτου, η βέλτιστη θερμοκρασία (5-20ο C) μπορεί να ευνοήσει τη γρήγορη μόλυνση από παράσιτα και να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τον κίνδυνο επαναμόλυνσης.

Διάγνωση:

  • Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι παράσιτο έχουμε, Trichostrongilidae, Φασιόλα, Haemonchus
  • Ανθελμινθικοαντοχή παρασίτων?
  • Περίοδος επιβίωσης των αυγών των παρασίτων και των προνυμφών τους στα βοσκοτόπια κάτω από το διαφορετικέ κλιματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του έτους (τεράστιες διαφορές μεταξύ ξηρών – ζεστών και υγρών – δροσερών περιοχών)
  • Διαφορετική κατάσταση – διαφορετική λύση.

Θεματική ενότητα: Υγεία

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώων : προβατίνες, ζώα αντικατάσταση, αρνιά

Ανάγκη / θέμα: Προσβολή των προβατίνων από γαστρεντερικά παράσιτα

Επίπεδο Λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ουγγαρία

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:
 • Διάγνωση (MacMaster chamber – Mini Flotac)
 • σχέδιο πρόληψης
  • εσωτερική τεχνολογία, βάση σε σανό και ενσίρωση, εν μέρει σε αρόσιμη γη
  • «κυκλική χρήση» λειμώνων
  • Σπορά εκ νέου του γρασιδιού για βόσκηση
  • «Ανάπαυση» του λειμώνα κατά τη διάρκεια της περιόδου επώασης παρασίτων
  • κοπή γρασιδιού πριν από την περίοδο με πολύ αυξημένη θερμοκρασία
 • τελική λύση η στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή
 • οι κτηνοτρόφοι θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε εναλλακτικές λύσεις.
Αναμενόμενα οφέλη:
 • μείωση της αντοχής στα φάρμακα
 • μείωση της σοβαρής λοίμωξης
 • μείωση κόστους
 • λιγότερο σοβαρή λοίμωξη
Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
 • συνήθειες
 • εύκολη η χρήση θεραπείας
 • δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση
 • κενό παροχής συμβουλών.
Σχετικές συμβουλές και κόλπα:

είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αλλά μεμονωμένες λύσεις μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν:

 • διάγνωση σε επίπεδο εκτροφής, mini flotac
 • εγκατάσταση συστήματος βόσκησης στην εκτροφή

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα