Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα

Βελτιώνει τις επιδόσεις το κούρεμα των αρνιών;

Όνομα ενημερωτικού φύλλου: Βελτιώνει τις επιδόσεις το κούρεμα των αρνιών;

Ανάγκη / ζήτημα: Διαχείριση αρνιών

Εισαγωγή:

Στην Ιρλανδία, περίπου το 20% της ετήσιας απομάκρυνσης προβάτων πραγματοποιείται μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου. Μερικά από αυτά τα πρόβατα (γεννημένα τον Μάρτιο) στεγάζονται για μια περίοδο τελικής πάχυνσης και τους προσφέρονται είτε συμπυκνωμένες είτε συμπυκνωμένες τροφές και τροφές με βάση τη χορτονομή. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το κούρεμα των προβατίνων που στεγάζονται κατά το τελευταίο διάστημα της εγκυμοσύνης αυξάνει το σωματικό βάρος των αρνιών τους κατά τη γέννηση. Το αυξημένο σωματικό βάρος των αμνών κατά τη γέννηση από προβατίνες που κουρεύτηκαν στη στέγαση οφειλόταν στην αυξημένη πρόσληψη ξηρής ουσίας από την ενσίρωση, η οποία ήταν εν μέρει αντανάκλαση του κρύου στρες αμέσως μετά το κούρεμα και, πιο σημαντικό, αντανάκλαση του μειωμένου θερμικού στρες στα τέλη της εγκυμοσύνης και της παρατεταμένης περίοδου κυοφορίας.

Να κουρέψω ή να μην κουρέψω ; Αυτή είναι μια ερώτηση που τίθεται συχνά από τους κτηνοτρόφους που έχουν ενσταβλισμένα αρνιά κατά την περίοδο τελικής πάχυνσης. Υπάρχει η άποψη ότι το κούρεμα πριν από το φινίρισμα αυξάνει την πρόσληψη τροφής και την απόδοση του αρνιού. Ολοκληρώθηκε μια μελέτη στο Athenry για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κουρέματος στην απόδοση των αρνιών που στεγάζονται κατά την περίοδο τελικής πάχυνσης

  Μελέτη Athenry

  Τον Οκτώβριο, τα αρνιά που γεννήθηκαν στον Μάρτιο, τα οποία είχαν αγοραστεί από 33 μονάδες, στεγάστηκαν σε μαντριάμε σχαρωτό δάπεδο Στα αρνιά προσφέρθηκε μία από 11 διαφορετικές δίαιτες. Τα μισά από τα αρνιά σε κάθε δίαιτα (2 κελια) κουρεύτηκαν 2 ημέρες μετά τη στέγαση και τα υπόλοιπα παρέμειναν χωρίς κούρεμα (2 κελιά). Όλα τα αρνιά σφάχτηκαν 54 ημέρες μετά την έναρξη της μελέτης.

  Οι επιπτώσεις του κουρέματος στην απόδοση των αμών κατά το φινίρισμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα αρνιά που κουρεύτηκαν είχαν υψηλότερη ημερήσια πρόσληψη τροφής από τα αρνιά που δεν είχαν κουρευτεί αλλά δεν υπήρχε διαφορά στο βάρος του σφαγίου. Επομένως, το κούρεμα των αμνών πριν από το φινίρισμα μείωσε την αποτελεσματικότητα της μετατροπής της μεταβολιζόμενης ενέργειας σε αύξηση σφαγίου κατά περίπου 10%.

  Πίνακας 1. Επίδραση του κουρέματος στην απόδοση των αμνών κατά το φινίρισμα.

   

  Μεταχείριση

   

  Χωρίς κούρεμα

  Με κούρεμα

  Πρόσληψη τροφής (kg ΞΟ/ημέρα)

  1.29

  1.39

  Βάρος σφαγίου (kg)

  22.4

  22.4

  Αυξηση βάρους σφαγίου (g/ημέρα)

  90

  89

  Αποδοτικότητα (g σφαγίου/ πρόσληψη MJ ME)

  5.3

  4.9

  (Keady and Hanrahan 2015)

  Συμπεράσματα

  Το κούρεμα των αρνιών αυξάνει την πρόσληψη τροφής, δεν έχει καμία επίδραση στην αυξηση του βάρους σφαγίου και μειώνει την αποτελεσματικότητα της μετατροπής της ενεργειακής πρόσληψης σε βάρος σφαγίου.

   Θεματική ενότητα: Διαχείριση

   Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: κρεοπαραγωγά

   Κατηγορία ζώου: Αρνιά

   Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα