Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα

Αρσενικά αρνιά – ευνουχισμένα ή όχι?

Όνομα ενημερωτικού φύλλου: Αρσενικά αρνιά – ευνουχισμένα ή όχι?

Ανάγκη / ζήτημα: Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των αρσενικών αρνιών

Εισαγωγή:

Παραδοσιακά, τα αρσενικά αρνιά ευνουχίζονται κατά τη γέννηση σε κρεοπαραγωγικά με βάση τη βοσκή , αντανακλώντας πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση το φθινόπωρο και την κοινή αντίληψη ότι οι καταναλωτές βιώνουν αρνητική εμπειρία όταν καταναλώνουν κρέας από μη ευνουχισμένα αρνιά. Ωστόσο, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι σημερινοί καταναλωτές έχουν μια απέχθεια για το υπερβολικό λίπος στο κρέας, ειδικά το αρνί, και είναι σταθερά αποδεδειγμένο ότι το κρέας από μη ευνουχισμένα αρσενικά έχει σημαντικά λιγότερο λίπος από αυτό των ευνουχισμένων. μη ευνουχισμένα αρσενικά αναπτύσσονται επίσης σημαντικά πιο γρήγορα. Είναι επίσης καλά τεκμηριωμένο ότι τα αρσενικά αρνιά βιώνουν σημαντικό πόνο από τον ευνουχισμό και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση και αυξημένη θνησιμότητα σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι καταναλωτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την καλή διαβίωση των ζώων που εκτρέφονται για τροφή και αυτό μπορεί να μειώσει την εικόνα του αρνιού ως προϊόν υψηλής ευημερίας.

  Επίδραση του ευνουχισμού

  Η ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη προάγει την ανάπτυξη και ευνοεί την ανάπτυξη των μυών έναντι της εναπόθεσης λίπους. Ο ευνουχισμός αφαιρεί την παραγωγή τεστοστερόνης από τους όρχεις, μειώνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης και αυξάνοντας την εναπόθεση λίπους. Η επίδραση της εκτροφής αρσενικών βοοειδών είτε ως ταύροι είτε ως ευνουχισμένοι έχει αξιολογηθεί σε πολλές μελέτες. Το σαφές συμπέρασμα από αυτά είναι ότι τα ζώα που εκτρέφονται ως ταύροι παράγουν βαρύτερα σφάγια, τα οποία έχουν καλύτερη διαμόρφωση και είναι πιο αδύνατα, από τα ευνουχισμένα που αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο από τη γέννηση και σφάζονται στην ίδια ηλικία. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης, στην οποία σφάχτηκαν ενουχισμένα και μη αρσενικα σε 17 μήνες, έδειξαν ότι, σε σχέση με τα ευνουχισμένα, οι ταύροι παρήγαγαν σφάγια που ήταν 43 kg (14%) βαρύτερα, πιο αδύνατα και με καλύτερη διαμόρφωση. Σε όλες αυτές τις μελέτες οι ταύροι είχαν υψηλότερη απόδοση μετατροπής της τροφής (γραμμάρια σφαγίου ανά 1 kg ξηρής ύλης τροφής που καταναλώθηκε).

  Η εκτροφή μη ευνουχισμένων αρσενικών αρνιών αυξάνει την απόδοση

  Δύο μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί στο Athenry Research Centre της Ιρλανδίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ευνουχισμού στην απόδοση των αρνιών.

  Μελέτη 1. Η πρώτη μελέτη περιελάμβανε 157 σετ δίδυμων εξ ολοκλήρου αρσενικών. Ένα μέλος από κάθε σετ διδύμων ευνουχίστηκε κατά τη γέννηση ενώ το άλλο αφέθηκε μη ευνουχισμένο. Οι προβατίνες και τα αρνιά τους βόσκονταν και διαχειρίζονταν ως ένα κοπάδι σε ένα σύστημα βοσκής στη μέση της εποχής. Οι επιπτώσεις του ευνουχισμού στην απόδοση των ζώων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα μη ευνουχισμένα αρνιά μεγάλωσαν πιο γρήγορα και έτσι ήταν 1,8 κιλά βαρύτερα στον απογαλακτισμό. Η αύξηση του βάρους του αρνιού κατά τον απογαλακτισμό λόγω του ότι τα αρνιά δεν ευνουχηθηκαν ήταν παρόμοια με την αναμενόμενη απόκριση λόγω της συμπλήρωση της διατροφής κάθε αρνιού με 12 κιλά συμπυκνώματος .

  Πίνακας 1. Επίδραση του ευνουχισμού στην επακόλουθη απόδοση αρνιού (Μελέτη 1)

   

  Κατηγορία

   

  Μη ευνουχισμένα

  Ευνουχισμένα

  Βάρος απογαλακτισμού (κιλά)

  31.7

  29.9

  Ημερομηνία πώλησης

  8 Αυγούστου

  24 Αυγούστου

  Βάρος σφαγίου (kg)

  18.1

  18.2

  βάρος του σφαγίου σε σχέση με το βάρος του ζωντανού (%)

  43

  44

  Λίπος βαθμολογία

  2.9

  3.1

  (Hanrahan, 1999)

  Λόγω του υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξής τους, τα μη ευνουχισμένα αρσενικά αρνιά σφάχτηκαν 16 ημέρες νωρίτερα κατά μέσο όρο από τα ευνουχισμένα αδέρφια τους για να επιτύχουν το ίδιο βάρος σφαγίου. Η μειωμένη ηλικία κατά τη σφαγή λόγω του μη ευνουχισμού των αρσενικών αμνών , είναι παρόμοια με την απόκριση που προκύπτει από τη συμπλήρωση με 17 kg συμπυκνώματος . Η βελτίωση της απόδοσης των ζώων λόγω του μη ευνουχισμού των αρσενικών αρνιών σημειώθηκε χωρίς επιπλέον κόστος ή εισροή εργασίας. Δεδομένης της αναπτυξιακής ανταπόκρισης που επιτεύχθηκε, το οικονομικό κέρδος από τον μη ευνουχισμό των αρσενικών αρνιών (υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς) ισοδυναμεί με περίπου 8 € ανά αρσενικό αρνί.

  Τα σφάγια από μη ευνουχισμένα τα αρνιά ήταν με λιγότερο λίπος. Η ταξινόμηση με μειωμένο λίπος είναι προς όφελος των μεταποιητών (λιγότερο λίπος να αφαιρεθεί) και των καταναλωτών, καθώς οι καταναλωτές έχουν μια απέχθεια για το λίπος όταν αγοράζουν κρέας. Αυτή η επίδραση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την κατανάλωση αρνίσιου κρέατος. Η διαμόρφωση του σφάγιου δεν διέφερε μεταξύ των ευνουχισμένων και μη, αρνιών.

  Μελέτη 2. Η δεύτερη μελέτη περιελάμβανε 43 ζευγάρια διδύμων αποκλειστικά αρσενικών. Ένα μέλος από κάθε σετ διδύμων ευνουχίστηκε κατά τη γέννηση ενώ το άλλο αρνί οχι. Οι προβατίνες και τα αρνιά τους διαχειρίζονταν ως ένα κοπάδι μέχρι τον απογαλακτισμό. Μετά τον απογαλακτισμό, τα αρνιά που έβοσκαν ως μέρος ενός μεγαλύτερου κοπαδιού αρνιών, δεν έλαβαν συμπλήρωμα συμπυκνώματος και συντάχθηκαν όλα για σφαγή πριν από το τέλος της περιόδου βοσκής. Οι επιπτώσεις του ευνουχισμού αρσενικών αρνιών στην απόδοση παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Τα μη ευνουχισμένα αρσενικά αρνιά μεγάλωσαν πιο γρήγορα μέχρι τη σφαγή και ήταν βαρύτερα στον απογαλακτισμό κατά 1,3 κιλά. Κατά τη σφαγή, ολόκληρα τα αρσενικά είχαν χαμηλότερο ποσοστό βάρους του σφαγίου σε σχέση με το βάρος του ζωντανού Τα μη ευνουχισμένα αρσενικά παρήγαγαν σφάγια με λιγότερο λίπος, κάτι που είναι προς όφελος των μεταποιητών και των καταναλωτών, καθώς οι καταναλωτές έχουν μια απέχθεια για το λίπος όταν αγοράζουν κρέας.

  Πίνακας 2. Επίδραση του ευνουχισμού στην απόδοση του αρνιού (Μελέτη 2)

   

   

  Κατηγορία

   

   

  Μη ευνουχισμένα

  Ευνουχισμένα

  Βάρος απογαλακτισμού (κιλά)

  30.8

  29.5

  Βάρος σφαγίου (kg)

  20.1

  20.1

  Ταξινόμηση λίπους

  2.7

  3.0

  βάρος του σφαγίου σε σχέση με το βάρος του ζωντανού (%)

  42.7

  43.8

  (Keady et al. 2015)

  Επιλογή αρνιών για απομάκρυνση

  Στο Athenry αρσενικά αρνιά δεν έχουν ευνουχιστεί στα ερευνητικά κοπάδια τα τελευταία 10 χρόνια. Μη ευνουχισμένα αρσενικά αρνιά συντάσσονται νωρίτερα από τα θηλυκά. Κατά μέσο όρο για το 2015 και το 2016, το 72% και το 53% των αρσενικών και θηλυκών αρνιών είχαν επιλεγεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

  Επιπτώσεις στην ποιότητα του κρέατος

  Υπάρχει μια αντίληψη, που υποστηρίζεται από ορισμένους σχολιαστές του κλάδου, ομάδες παραγωγών, εμπόρους και μεταποιητές κρέατος, ότι η εκτροφή μη ευνουχισμένων αρνιών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του κρέατος προς κατανάλωση. Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος για να εξεταστούν λεπτομερώς οι επιπτώσεις του ευνουχισμού στην ποιότητα κρέατος αρνιού που καταναλώνεται. Είκοσι αρνιά (10 σετ δίδυμων, 1 ευνουχισμένο και 1 μη ευνουχισμένο) σφάχτηκαν σε ηλικία 6 μηνών. Το μαγειρεμένο κρέας από αυτά τα αρνιά αξιολογήθηκε, από μια ομάδα 10 εκπαιδευμένων αξιολογητών, ως προς την υφή, την τρυφερότητα, τη χυμότητα, τη γεύση αρνιού, την προτίμηση γεύσης και την παρουσία μη φυσιολογικής γεύσης. Εκχωρήθηκε επίσης μια βαθμολογία για τη «συνολική αρέσκεια». Τα κύρια αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το να αφήνεις τα αρσενικά χωρις ευνουχισμό δεν είχε αρνητική επίδραση στη γεύση ή τη συνολική βαθμολογία αρέσκειας. Επιπλέον, το κρέας από τα μη ευνουχισμένα αρσενικά αρνιά ήταν πιο τρυφερό. Ως εκ τούτου, συνήχθη το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για αρνητική επίδραση στην οργανοληπτική ποιότητα του κρέατος από μη ευνουχισμένα αρσενικά αρνιά σε σχέση με το κρέας από ευνουχισμένα.

  Πίνακας 3. Οι επιπτώσεις του ευνουχισμού στην ποιότητα κατανάλωσης αρνιού κρέατος

  Χαρακτηριστικό 1

  Κατηγορία

   

  Μη ευνουχισμένα

  Ευνουχισμένα

  Τρυφερότητα

  4.60

  4.09

  Χυμότητα

  5.16

  5.22

  Γεύση αρνιού

  4.45

  4.55

  Ασυνήθιστη γεύση

  2.06

  2.13

  Γευστική προτίμηση

  5.23

  5.23

  Συνολική βαθμολογία αρέσκειας

  4.99

  4.84

  Κλίμακα 1-8 βαθμών: 1 = εξαιρετικά κακή, 8 = εξαιρετικά καλή (Keady et al. 2015)

  Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συνάδουν με το συμπέρασμα από μια εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (από τον Dr JP Hanrahan) ότι όπου τα αρνιά εκτρέφονται χωρις συμπληρωματα και σφάζονται μέχρι το τέλος της περιόδου βόσκησης, αφήνοντας τα αρσενικά αρνιά χωρις ευνουχισμό δεν είχε αρνητική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, είτε η αξιολόγηση βασίζεται σε εργαστήριο είτε μέσω δοκιμών από καταναλωτές στο σπίτι. Ωστόσο, εάν τα αρνιά είναι μεγαλύτερα του ενός έτους κατά τη σφαγή αφήνοντας τα αρσενικά αρνιά χωρίς ευνουχισμό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο τρυφερό κρέας.

  Διαχείριση μη ευνουχισμένων αρνιών

  Όταν τα αρσενικά αρνιά δεν ευνουχίζονται, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σκοπό να οδηγηθούν όλα για σφαγή πριν από το τέλος της περιόδου βόσκησης (μέσα Δεκεμβρίου για τα αρνιά που γεννήθηκαν τον Μάρτιο). Τα μη ευνουχισμένα αρσενικά αρνιά θα πρέπει να διαχωριστούν από τα προβατίνα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, διαφορετικά δαπανάται ενέργεια καθώς ακολουθούν τα θηλυκά, η απόδοση μειώνεται και μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.

  συμπεράσματα

  1. Αφήνοντας μη ευνουχισμένα τα αρσενικά αρνιά αυξάνει την απόδοση του αρνιού και μειώνει την ηλικία κατά τη σφαγή.
  2. Οι καταναλωτές έχουν απέχθεια για το λίπος, επομένως, τα λιγότερο λιπαρά σφάγια από μη ευνουχισμένα αρσενικά είναι καλά για την εικόνα του αρνιού στον πάγκο του κρεοπωλείου.
  3. Το να αφήνουμε μη ευνουχισμένα τα αρσενικά αρνιά δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του καταναλισκόμενου κρέατος σε σχέση με το κρέας από ευνουχισμένα αρσενικά.
  4. Μη ευνουχίζοντας τα αρσενικά αρνιά βελτιώνει την ευζωία και μειώνει τις απώλειες των αρνιών από πόνο και μόλυνση.
  5. Γιατί λοιπόν ευνουχισμός;

   Θεμα: διαχείριση

   Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: κρεοπαραγωγά

   Κατηγορία ζώου: αμνοί

    

   Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα