Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

Πώς να αναγνωρίσετε τη χωλότητα

Λύση: Πώς να αναγνωρίσετε τη χωλότητα

Στόχος: Να παρέχει λύσεις για διαφορετικές αιτίες χωλότητας σε μικρά μηρυκαστικά (Διάγνωση και θεραπεία διαφορετικών αιτιών χωλότητας)

.

Το φυλλάδιο Quality Meat Scotland είναι σε εύχρηστη μορφή και μπορεί να φυλαχθεί στις εγκαταστάσεις σας. Δίνει:

  • Γενικές συμβουλές για τη φροντίδα των ποδιών
  • Προσδιορισμός ενός φυσιολογικού, υγιούς ποδιού.
  • Οδηγός για τη σωστή διάγνωση και θεραπεία διαφόρων αιτιών χωλότητας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τακτικό κόψιμο όλων των νυχιών είναι περιττό και μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

  • Οδηγοί βέλτιστων πρακτικών για το πλύσιμο των ποδιών και το κόψιμο των νυχιών.

Τρόπος υλοποίησης:
Τακτική επιθεώρηση ποδιών

EuroSheep Network PDF logo

Θεμα: Υγεία

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα:: και τα 2

Κατηγορία ζώου: όλα

Ανάγκη / ζήτημα:: Χωλότητα

Επίπεδο λύσης: Θεωρητικό, Πρακτικό

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

 

 

 

Αναμενόμενα οφέλη

Αναμενόμενα οφέλη:

Η σωστή διάγνωση και θεραπεία της χωλότητας θα βελτιώσει την ευημερία και την παραγωγικότητα. Άλλα πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν τη μείωση της ποσότητας των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί: (γνώση, εκπαίδευση, ικανότητες, κόστος, διαχείριση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.λπ.):

  • Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις εμφανίσεις χωλοτήτων. (π.χ. συνθήκες στέγασης – καθαρη, στεγνή στρωμνή) Οι καλές συνθήκες υγιεινής μειώνουν την πιθανότητα εξάπλωσης των αιτιολογικών βακτηρίων.
  • Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να γνωρίζουν τα κατάλληλα αντιβιοτικά που πρέπει να χρησιμοποιούν και πώς να τα χορηγούν αποτελεσματικά.
  • Καλές εγκαταστάσεις χειρισμού.

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Η χωλότητα των προβάτων αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ζήτημα καλής διαβίωσης των ζώων, αλλά έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων, με την χωλότητα να εκτιμάται ότι κοστίζει στην προβατοτροφική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου 28 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Σκωτσέζοι εκτροφείς προβάτων, όπως η εκμετάλλευση αναφοράς, οι οποίοι εφαρμόζουν τις συμβουλές του φυλλαδίου, έχουν βελτιώσει τα οικονομικά τους περιθώρια (παρά τις επενδύσεις σε υποδομές) μειώνοντας το ποσοστό χωλότητας του κοπαδιού τους. Αυτή η μείωση της χωλότητας έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση ορισμένων φαρμάκων και κτηνιατρικών εισροών. Ενώ επίσης αυξάνει την επιβίωση των αρνιών μετά τον τοκετό, εκτρέφοντας βαρύτερα αρνιά με μεγαλύτερο βάρος σφάγιου και ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η μείωση της χωλότητας είναι εφικτή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά απαιτεί από τους κτηνοτρόφους να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα για να διατηρήσουν την επιτυχία. Συνεπώς, οι προτάσεις των φυλλαδίων είναι πολύ πρακτικές και αποτελούν αναγκαία τεχνική υποστήριξη για τους προβατοτρόφους, αλλά το περιεχόμενό τους πρέπει να επανεξετάζεται συνεχώς.

Ανάλυση βιωσιμότητας

Η λύση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στην κατανάλωση καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας ή νερού, αλλά επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της βόσκησης και της διατροφής των ζώων, με μικρότερη εξάρτηση από τις αγοραζόμενες συμπυκνωμένες ζωοτροφές. Με τη σειρά της, η παραγωγή από το ζώο μπορεί να αυξηθεί κατά 10%, λόγω της καλύτερης διαχείρισης των ζωοτροφών.
Η λύση δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο περιβάλλον, εκτός ίσως από τη μείωση της διάθεσης πλαστικού, καθώς απαιτούνται λιγότερες πλαστικές σακούλες συμπυκνωμάτων, δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στη χρήση ενσίρωσης και βόσκησης αντί για συμπυκνώματα.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα