Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Ανάλυση κοπράνων μετά από αντιπαρασιτική θεραπεία

Λύση: Ανάλυση κοπράνων μετά από αντιπαρασιτική θεραπεία για την επιλογή του κατάλληλου ανθελμινθικού

Στόχος: tΕντοπισμός πιθανής ανθεκτικότητας των νηματωδών παρασίτων του πεπτικού στην αντιπαρασιτική θεραπεία, σε μια εκτροφή.

Δεδομένης της αύξησης των περιπτώσεων ανθεκτικότητας καθώς και της πολλαπλής ανθεκτικότητας των νηματωδών παρασίτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, είναι απαραίτητο να εντοπιστεί, όσο πιο νωρίς γίνεται, η πιθανή ανθεκτικότητας σε ανθελμινθική θεραπεία που χρησιμοποιείται τακτικά στην εκτροφή.

Περιγραφή:

 • Ημέρα 0: δημιουργούνται δύο ομάδες 10 ζώων από την ίδια κατηγορία (Θηλυκα αρνιά, ζυγούρες, προβατίνες). Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιείται ως ομάδα ελέγχου και δεν υποβάλλεται σε θεραπεία. Ολα τα ζώα της δεύτερης ομάδας υποβάλλονται στην θεραπεία που θέλουμε να δοκιμάσουμε σύμφωνα με τη δοσολογία που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
 • Τα ζώα της ομάδας θεραπείας, πρέπει να λάβουν την θεραπεία με βάση το βάρος του βαρύτερου ζώου στην ομάδα. Ο στόχος είναι να μην λάβει κανένα ζώο δόση χαμηλότερη από την ιδανική δόση για το βάρος του.
 • 14 ημέρες μετά τη θεραπεία (ημέρα 14), συλλέγονται κόπρανα από το απευθυσμένο των ζώων και των δύο ομάδων, συσκευάζονται και ταυτοποιούνται (αναγράφεται το νούμερο του ζώου) μεμονωμένα σε μικρές πλαστικές σακούλες
 • Αποστέλλονται στο εργαστήριο, εάν είναι δυνατόν σε ψύξη στους + 4 ° C (μην καταψύχετε ποτέ τα δείγματα). Στο εργαστήριο, για κάθε ομάδα, πραγματοποιείται η ανάλυση ενός δείγματος που προέρχονται απο ενα μειγμα κοπρανων των διαφορετικών ζώων της ομάδας.
 • Η ανάλυση πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο πρωτόκολλο: ένα γραμμάριο υλικού συλλέγεται από κάθε πλαστική σακούλα του κάθε ζώου της ομάδας και στη συνέχεια δημιουργείται ένα ομοιογενές μείγμα από τα 10 δείγματα ανά ομάδα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανάλυση είναι η τεχνική επίπλευσης (χλωριούχου νατρίου πυκνότητα 1.2) με ανάγνωση σε διαφάνειες McMaster. Ο βαθμός της απέκκρισης των αυγών εκφράζεται σε αυγά ανά γραμμάριο κοπράνων (ΑΓΚ)

Ερμηνεία αποτελεσμάτων:

 • Στη συνέχεια μετράται η μείωση του βαθμού απέκκρισης των αυγών στα κόπρανα με βάση τον ακόλουθο τύπο:

  % μείωσης = ((1 – (ΑΓΚ της ομάδας που υποβλήθηκε στην θεραπεία / ΑΓΚ της ομάδας ελέγχου) x 100).

  Εάν αυτο το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 95%, τότε θεωρείται ότι το ανθελμινθικό που έχει δοκιμαστεί είναι αποτελεσματικό. Εάν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από 95%, υπάρχει υποψία για αντίσταση. Αυτή η υποψία είναι τόσο ισχυρότερη όσο η παρατηρούμενη μείωση πλησιάζει το 0%.

Θεμα: Υγεία

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου Ενηλικα/ Αρνιά/ Αντικατάστασης

Ανάγκη / ζήτημα:: Έλεγχος των νηματωδών παρασίτων

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

 

copro prelevement
Αναμενόμενα οφέλη

Εφαρμογή:
Απαιτούμενος εξοπλισμός: γάντια μιας χρήσης, σακούλες / βάζα, ανθελμινθικό για δοκιμή

Αναμενόμενα οφέλη:

 • Μπορούμε να βρείτε γρήγορα την αποτελεσματικότητα ενός ανθελμινθικό σε μια εκτροφή
 • Μπορούμε να προσαρμόσουμε την στρατηγική ελέγχου των παρασίτων σε μία εκτροφή, είτε συνεχίζοντας να χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο ανθελμινθικό που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό, είτε αλλάζοντας την δραστική ουσία εάν η πρώτη δεν είναι αποτελεσματική

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των νηματωδών παρασίτων πρέπει να βασίζεται σε ένα συνδυασμό μεθόδων καταπολέμησης και όχι στην αποκλειστική χρήση αντιπαρασιτικών ουσιών.

 

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Είναι δύσκολο να αναλυθεί η σχέση κόστους-οφέλους για αυτή τη λύση. Ο κύριος στόχος αυτής της λύσης είναι να έχετε καλύτερη γνώση της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου στα παθογόνα που συναντάτε στην εκμετάλλευσή σας και κυρίως να εντοπίζετε τυχόν ανθεκτικότητα στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως.
Οι πρόσθετες δαπάνες που εντοπίστηκαν είναι : 10 ώρες εργασίας για τη συλλογή των δειγμάτων και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, 2€ για πλαστικές σακούλες ή γάντια, 200€ για την επίσκεψη του κτηνιάτρου και 60€ για την ανάλυση (4 αναλύσεις, 15€ η κάθε μία).
Η καλύτερη γνώση των προϊόντων που είναι αποτελεσματικά θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της υγείας, άρα την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων, την καλύτερη απόδοση των ζωοτροφών και τη μείωση των περιττών θεραπειών. Τα οφέλη αυτά είναι δύσκολο να εκτιμηθούν.

Ανάλυση βιωσιμότητας

Μια καλύτερη απόδοση των ζωοτροφών θα βελτιώσει τον παγκόσμιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και θα μειώσει το επίπεδο των αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα προϊόντος. Η μείωση των περιττών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται θα επιτρέψει τη μείωση των απορρίψεων στο έδαφος και θα μειώσει τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα του εδάφους.
Όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες, η λύση αυτή θα επιτρέψει την καλύτερη ευζωία των ζώων με τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του κοπαδιού και την καλύτερη εικόνα της εκμετάλλευσης με τη μείωση των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται.

 

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
– Απαιτείται εργαστήριο αναλύσεων και κατάλληλες συμβουλές από κτηνίατρο
Η διάγνωση πρέπει να γίνεται ξεχωριστά σε κάθε εκτροφή, γιατί η κατάσταση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική μεταξύ δύο εκτροφών, ακόμη και όταν οι εκτροφές βρίσκονται πολύ κοντά γεωγραφικά
-Προσοχή στις προθεσμίες υλοποίησης : ο έλεγχος αποτελεσματικότητας του ανθελμινθικού πρέπει να πραγματοποιείται 13, 14 ή 15 ημέρες το πολύ μετά τη θεραπεία.
– Κόστος στη Γαλλία: 12-15 ευρώ / ανάλυση (ανά ομάδα ζώων) ή 30 ευρώ για εργαστηριακή ανάλυση χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και το κόστος των αναλώσιμων (πλαστική σακούλα, κλπ.) και των θεραπειών που δοκιμάζονται.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα