Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα

Ένταξη και διαχείριση αυτο-σπορών ειδών ψυχανθών στα κτηνοτροφικά συστήματα

Λύση: Ένταξη και διαχείριση αυτο-σπορών ειδών ψυχανθών στα κτηνοτροφικά συστήματα

Στόχος: Παράταση της περιόδου βόσκησης, να αυξηθεί η ποιότητα των προσφερόμενων ζωοτροφών, να αυξηθεί η αυτάρκεια της εκμετάλλευσης, μείωση του κόστους κτηνοτροφικής παραγωγής.

Περιγραφή:

Τα αυτο-σπορα είδη είναι μονοετή είδη που αναγεννώνται με φυσικό τρόπο από σπόρους προηγούμενων περιόδων χωρίς να απαιτείται εκ νέου σπορά. Παράγουν μια τράπεζα «ανθεκτικών» σπόρων, στην οποία ορισμένοι σπόροι παραμένουν αδρανείς για να βλαστήσουν τα επόμενα χρόνια, και επιτρέπει το σχηματισμό μιας επίμονης τράπεζας σπόρων. Αυτό είναι σημαντικό για την αναγέννηση μετά από μία ή περισσότερες καλλιέργειες ή λανθασμενη εποχή πτώσης των σπόρων. Η διάσπαση του ανθεκτικού σπόρου συμβαίνει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Ο ρυθμός διάσπασης των σπόρων ποικίλλει μεταξύ των ειδών και των ποικιλιών. Η κάλυψη με υπολειμμάτα καλλιέργειας μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό διάσπασης. Μεταξύ των ψυχανθών, η αυτοσπορά του είδους ποικίλλει ως προς την αναλογία των σκληρών σπόρων που παραμένουν αδρανείς το χειμώνα μετά την πτώση των σπόρων. Όταν η συχνότητα εμφάνισης σκληρών σπόρων είναι υψηλή, οι αυτο-σπορες καλλιέργειες μπορούν να συμπεριληφθούν σε αμειψισπορά με ετήσιες καλλιέργειες (δημητριακά). Subterranean clover (Υπόγειο τριφύλλι-Trifolium subterraneum L.) και μηδική η πολύκαρπη (Medicago polymorpha L.) είναι κοινά στους μεσογειακούς βοσκότοπους, προσαρμόζονται καλά στη βοσκή και, εάν διαχειριστούν σωστά, μπορούν να επιμείνουν για αρκετά χρόνια. Το υπόγειο τριφύλλι είναι ελάχιστα προσαρμοσμένο σε εντατικές αμειψισπορές, λόγω της χαμηλής σκληρότητας, αλλά άλλα είδη πιο σκληρών σπόρων , όπως η biserrula (Biserrula pelecinus L.),κίτρινη σεραντέλα (Ornithopus compressus L.) και (Medicago species) είναι κατάλληλα για τέτοιες αμειψισπορές.

Θεματική ενότητα: Διατροφή/Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου: όλα

Ανάγκη / πρόβλημα: Κτηνοτροφικές καλλιέργειες (καλαμπόκι, σόργο, λάχανο, κράμβη, κτηνοτροφικά τεύτλα κ.λπ.

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Ιταλία

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία εφαρμογής:

Η επιλογή των καλύτερων ειδών που θα συμπεριληφθούν εξαρτάται πρωτίστως από το κλίμα και το έδαφος (pH και υφή), αλλά και από την οργάνωση του τεχνητου λειμώνα και τη διαχείρισή του. Η πρώτη βόσκηση μπορεί να συμβεί μετά από 100 – 120 ημέρες από τη στιγμή της σποράς. In the regeneration year, grazing can start after 50 days from the beginning of the raining season. Κατά το πρώτο έτος της σποράς πρέπει να εφαρμοστεί προσεκτική διαχείριση για τη μεγιστοποίηση της σύστασης της τράπεζας σπόρων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, είναι σημαντικό να υπάρχει μια ήπια βόσκηση ή να σταματήσει, ώστε η καλλιέργεια να μεγιστοποιήσει την παραγωγή σπόρων. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παρουσία υπολειμμάτων μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη διάσπαση των σκληρών σπόρων. Πράγματι, προστατεύουν τους λοβούς από την ημερήσια εκκένωση της θερμοκρασίας, παράγοντας που επιτρέπει την απώλεια της στεγανότητας του περιβλήματος του σπόρου. Η διαχείριση των καλαμιών σχετίζεται με το μέγεθος των σπόρων και με την ποσότητα των υπολειμμάτων. Ψυχανθη με πολύ μικρό μέγεθος (όπως Tr. michelianum) μπορούν να βοσκηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να μειωθεί η ποσότητα των καλαμιών και οι μικροί σπόροι, εάν φαγωθούν, επιστρέφουν στο έδαφος με τα περιττώματα των ζώων. Όταν οι σπόροι είναι μεγαλύτεροι, όπως στην περίπτωση των annual medics, τα ζώα μπορούν να βοσκήσουν και να χωνέψουν τους σπόρους, με αποτέλεσμα την εξάντληση της τράπεζας σπόρων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η πρόταση είναι να αφαιρέσετε τα καλαμια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με κατάλληλο εξοπλισμό .

Αναμενόμενα οφέλη:

Η συμπερίληψη των κατάλληλων ειδών αυτοσποράς παρατείνει την περίοδο βόσκησης, βελτιώνει την ποιότητα των προσφερόμενων βοσκών και μειώνει το κόστος καλλιέργειας. Η μείωση των μηχανικών επεμβάσεων αποτρέπει τη διάβρωση και την απώλεια του εδάφους.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:

Ελαφριά καλλιέργεια εδάφους και καλός πρώιμος έλεγχος των ζιζανίων.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ιταλικα Τουρκικα